Aktuality

Etické dílny

01.02.2023

Jak se naučit mít rád své tělo, pečovat o něj a poznat vše, co mu škodí, se mohli dozvědět žáci 7. tříd v rámci projektu Etické dílny. V nich se spolu s odborníkem z praxe seznamovali s tématy, které současnou mládež, především pak děvčata, mohou trápit a vést až k takovým jevům, jako je sebepoškozování.Na základě prožitkových aktivit...

V pátek 27. ledna se uskutečnilo krajské kolo Přírodovědné soutěže, kterou pořádá Mendelovo gymnázium v Opavě. Konkurence byla velká, protože do soutěže postoupilo celkem 16 nejlepších týmů žáků 9. tříd základních škol z Moravskoslezského kraje. Téma letošního ročníku bylo Lidské tělo. Soutěžní týmy celé dopoledne bádaly a řešily teoretické i...

Teoretické vědomosti o svobodných volbách, kterým bylo mimochodem v posledních dnech věnováno mnoho pozornosti, jsme úspěšně převedli do praxe. Že se od určitého věku můžeme stát voliči, a účastnit se tak prezidentských, senátních, poslaneckých voleb nebo voleb do krajských a obecních zastupitelstev, už žáci našich 8. tříd dávno vědí. Také vědí, že...

V letošním školním roce opět pracuje na naší škole pěvecký sbor Koťata. Žáci 1. až 5. ročníku, kteří rádi zpívají, se pravidelně schází každou středu a pilně nacvičují písně různých žánrů. Seznamují se také se základy sborového zpívání, správnou technikou zpěvu, hrou na tělo i na hudební nástroje. Máme za sebou první společný půlrok a těšíme se, až...

Ostravské centrum Anabell pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Jelikož je toto téma velmi aktuální pro žáky 8. a 9. tříd a netýká se jen dívek, pozvali jsme pracovnici tohoto centra, aby žákům toto téma více přiblížila a na konkrétních případech ukázala, jaké dopady může anorexie či bulimie mít na život nejen samotného...

Na počátku října začaly děti z 1. A pravidelně navštěvovat každý týden městskou knihovnu. Žáci se tam dozvěděli spoustu zajímavostí o knihách, soutěžili, četli si, povídali si a vyráběli. Hodinka v knihovně pokaždé tak příjemně utekla, že dětem nezbylo než se těšit na další shledání.

20. ledna se uskutečnilo školní kolo turnaje v anglické verzi známé hry Scrabble pro žáky 8.-9.ročníků. V první kole si žáci vylosovali spoluhráče a snažili se vytvořit v omezeném časovém úseku co nejvíce anglických slov dle stanovených pravidel. V dalším kole již soutěžily dvojice na základě dosažených bodů. Žáci si tak poměřili své síly nejen ve...

Zájemci o přírodu a její zákony se opět sešli, aby si něco zajímavého vyzkoušeli v praxi. Tentokrát jsme se zabývali přírodními indikátory, jejichž zbarvení způsobují antokyany přítomné ve vakuolách rostlinných buněk. A tak jsme kouzlili, hráli si s barvami, ale také se naučili, jak jednoduše rozhodnout o vlastnostech běžně používaných kuchyňských...

V rámci výuky jsme vytvořili krásné jmenovky pro každého prvňáčka na naši 3D tiskárně. To, že se jmenovky povedly, prozrazují výrazy prvňáčků.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100