Venkovní hřiště

Provozní řád školního hřiště

1. Využívání hřiště


 1. 1 Provozovatelem hřiště je Základní škola a Mateřská škola TGM Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace.
 2. 2 V prostoru sportoviště je povoleno pouze provozování míčových her.
 3. 3 Hřiště je primárně určeno pro účely školy a dalších příspěvkových organizací města, se kterými se škola dohodla na způsobu využívání školního hřiště.
 4. 4 Zájemci z řad veřejnosti mohou využívat areál školního hřiště pouze za podmínek stanovených tímto provozním řádem.
 5. 5 Provozovatel si vyhrazuje právo vyvést každou osobu, která poruší právní normy a tento provozní řád. Osobám, které se opakovaně dopustí uvedených přestupků, provozovatel zakáže vstup do areálu školního hřiště natrvalo.
 1. 6 Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
 2. 7 Hřiště školní družiny je přístupné pouze žákům školy, a to pod pedagogickým dohledem.


2. Provozní doba hřiště


Období březen až duben:
Pondělí až pátek: 15.30 - 18.00
Sobota: 10.00 - 18.00
Neděle: 10.00 - 18.00

Období květen až srpen:
Pondělí až pátek: 15.30 - 20.00 / v období letních prázdnin již od 9.00
Sobota: 9.00 - 20.00
Neděle: 9.00 - 20.00

Období září až listopad:
Pondělí až pátek: 15.30 - 18.00
Sobota: 10.00 - 18.00
Neděle: 10. 00 - 18.00

Od prosince do února je hřiště z provozních důvodů zavřeno.


3. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku


3.1 V areálu hřiště je zakázáno:

 • jakékoli znečišťování nebo poškozování majetku v areálu školního hřiště,
 • ježdění na kole, motocyklu, trojkolce, koloběžce, skateboardu, ...
 • rozdělávání ohně, manipulace s pyrotechnikou,
 • hlučné vulgární chování,
 • kouření tabákových výrobků,
 • donášení a požívání jakýchkoliv omamných látek a alkoholických nápojů,
 • nošení cizích předmětů do areálu hřiště,
 • provádět výkopy do výšky a tím ohrožovat bezpečnost osob na pozemcích sousedících s areálem školního hřiště,
 • vstupovat do areálu se zvířaty,
 • vstupovat osobám pod vlivem drog.

3.2 Uživatelé areálu jsou povinni:

 • dbát na svou bezpečnost a zdraví i na bezpečnost a zdraví ostatních uživatelů areálu hřiště,
 • v případě zranění jakékoliv osoby neprodleně tuto skutečnost nahlásit Městské policii v Bílovci
  (tel. číslo: 156, 608 252 535), případně uvědomit záchrannou službu (tel. číslo: 155).
 • řídit se pokyny správce hřiště.

Provozovatel nenese po ukončení řádné výuky žádnou zodpovědnost za jakoukoliv újmu na zdraví či majetku uživatelů areálu školního hřiště. Všichni uživatelé jsou si vědomi, že vstupují do areálu na vlastní nebezpečí.

4. Údržba pískoviště

Pískoviště se používá pouze pro účely školní družiny v období duben - červen, a to pouze pod pedagogickým dohledem, není určeno dětem mladším 6 let. Nejedná se o každodenní užívání. Travnatá plocha je kropena pitnou vodou z vodovodu. Pískoviště je chráněno plachtou. Od okolí je izolováno plotem - nehrozí znečištění zvířaty či cizími návštěvníky školního hřiště.

Režim údržby v období užívání:

 • kontrola stavu obrub pískoviště - každodenní pohledová kontrola,
 • denní přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot)

Dlouhodobá údržba:

 • 1 x ročně revize
 • 1x za 5 let - výměna písku
 • 1x během roku překopání a přeházení písku v úložišti písku

Zodpovědný pracovník: vedoucí ŠD

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100