Informace pro strávníky:

Obědy se dováži ze školní jídelny ZŠ Komenského v Bílovci. Výdej obědů probíhá ve výdejně od 11.00 do 13.45 hodin.

Stravné je možno platit dvěma způsoby:

  1. inkasem z účtu
  2. hotově - vždy poslední dva pracovní dny v měsíci na následující měsic v čase 6°° - 10°°

Odhlášení:

Odhlašuje se den předem do 11.00 hodin a to
pouze přes portál e- strava 

Výběr ze dvou jídel:

Druhé jídlo je na výběr pouze v úterý, středu a čtvrtek. Přihlašuje se dva dny předem do 11.00 hodin pouze přes internetový portál e-strava.

Návod pro přihlášení strávníka:

Jméno = číslo čipu

Heslo = první počáteční písmeno jména a příjmení a číslo jeho čipu.

Heslo si můžete při přihlášení do e-stravy změnit dle vlastního uvážení.

Příklad:

Jan Novák, čip 1020 bude mít heslo jn1020.

Upozornění:

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů pouze v době jejich pobytu ve škole.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možno si odebrat oběd do čistého, řádně umytého, vysušeného a označeného jídlonosiče a to v čase 10:50 až 11:15. Jindy oběd není možno odebrat. (Vyhl. 107/2005 o školním stravování, § 4).

Pro ostatní dny nemoci je nutno žáka odhlásit.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100