Národní plán obnovy

Naše škola v roce 2023 začala využívat finanční prostředky poskytnuté ve dvou dotačních titulech:

  1. Národní plán obnovy – prevence digitální propasti v celkové výši 69 000 Kč.
  2. Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky v celkové výši 373 000 Kč.

Všechny prostředky byly využity na nákup digitálních učebních pomůcek, které pomohou naplňovat cíle a výstupy nový rámcových vzdělávacích programů.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100