Školní preventista - Metodik prevence

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ - KRIZOVÝ PLÁN

Na aktivitách školy v oblasti prevence a řešení případů šikanování mezi žáky se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci školy. Jsou organizovány, koordinovány a řízeny ředitelkou školy Mgr. Renátou Fialovou, metodičkou prevence Mgr. Gabrielou Paskerovou a výchovným poradcem L. Kubíčkem. Škola spolupracuje s odbornými a dalšími institucemi.
Krizový plán eliminuje a minimalizuje škody v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde, vyplývají z něho kompetence pro specifický postup a způsob řešení. Obsahuje dva typy scénářů:
1. Řešení šikany v počátečním stadiu - situace, které škola zvládne řešit vlastními silami
* Rozhovor s dětmi, které na šikanování upozornily a s obětmi
* Nalezení vhodných svědků
* Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nekonfrontovat oběti a agresory)
* Zajištění ochrany obětem
* Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi
2. Řešení šikany v pokročilém stádiu - situace, kdy škola potřebuje pomoc zvenčí a je nutná její součinnost se specializovanými institucemi a policií
* Zastavení násilí, záchrana oběti (vyučující, další osoby-kolega, školník), péče o oběť, poskytnutí pomoci a její ochrana (pocit bezpečí)
* Domluva pedag. pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování
* Zamezení domluvě agresorů na křivé výpovědi prostřednictvím dozoru (vyučující, event. další osoba-kolega, školník)
* Nahlášení policii
* Vlastní vyšetřování
Instituce: preventista OO Policie ČR, pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí, psycholog PPP N. Jičín - pracoviště Bílovec, Renarkon Ostrava

Konzultační hodiny: dle domluvy

Kontakt: paskerova.tgm@hotmail.cz

Mgr. Gabriela Paskerová, ŠMP

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Vážení rodiče, naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100