ZŠW AKTUALITY

Dráček jarního a letního období jsme tentokrát spojili ve dvojčíslí. Jarní období je plné rozmanitého počasí, ale nevadí, my se už těšíme na červnové letní dny, které můžeme taky trávit venku na školním hrišti, zahradě nebo při vycházce přírodou v okolí školy. Poděkování při tvorbě školního časopisu patří nejen žákům, kteří v něm prezentují svá...

Mezinárodní den dětí, také Den dětí, se slaví každoročně 1. června. U příležitosti tohoto dne jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. A protože pravidelná pohybová aktivita je nejlepším preventivním prostředkem k dobré náladě, zvolili jsme pro oslavu Dne dětí soutěžní...

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100