Komunikace se školou

Základní pravidlo vzájemné komunikace:

Rodiče chodí do školy zásadně na dopředu domluvené osobní schůzky. Nevyžadují náhlé konzultace během přestávek mezi vyučovacími hodinami - učitelé nemají prostor na to, aby se jim věnovali - vykonávají dozory na chodbách, řeší problémy s žáky nebo se připravují na výuku.

Výjimkou jsou mimořádně vážné situace, kdy má rodič obavu o zdraví a bezpečnost svého dítěte. V takovém případě se rodiče obracejí rovnou na vedení školy.

  • 725 942 946 (sekretariát)

Omlouvání absence

V případě, že rodiče chtějí uvolnit žáka z výuky či omluvit absenci, postupují dle Školního řádu - 5.1 Způsob omlouvání absence.

Další zodpovědná osoba

Na začátku školního roku rodiče sdělí třídnímu učiteli, koho určili jako další zodpovědnou osobu. Tuto osobu škola osloví v nutných případech, kdy zákonný zástupce nebude dostupný a bude třeba, aby žák pod dozorem dospělé osoby opustil školu. Nutnými případy se rozumí: úraz žáka, náhlé zhoršení jeho zdravotního stavu či jiné závažné události.

Řešení problémů

V případě, že rodiče zaznamenali nějaký problém, chtějí se poradit, řešit nepříjemnou situaci:

  • obrátí se přednostně na třídního učitele a domluví si s ním schůzku.

  • další možností je konzultace s výchovným poradcem či preventistkou nebo kterýmkoliv pedagogem, ke kterému mají důvěru

  • pokud problém přetrvává a nedaří se ho vyřešit, kontaktují rodiče zástupce či ředitelku školy

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100