ZŠ Wolkerova_aktuality

Dub 05

Projektové vyučování – Křížová cesta – pěší turistika, pobyt v přírodě, duchovní rozměr, poznání, bezpečné chování

V rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy se klade důraz na vytváření kladného postoje žáků k pohybovým aktivitám a také na zvyšování úrovně pohybových dovedností, které jsou součástí pohybové gramotnosti. K naplnění těchto cílů a ke zpestření výuky lze přispět zařazením různých netradičních pohybových aktivit.

DOREMI v Novém Jičíně V pátek 9.2. se máš Marek Jiříček, žák 7. r., zúčastnil hudební soutěže DOREMI v Novém Jičíně, která byla organizovaná pro žáky speciálního školství. Folkovou píseň Jana Nedvěda s názvem Podvod zpíval Marek sólově ve Středisku volného času Fokus. Podporu Markovi vyjádřili také jeho spolužáci ze školy, kteří vedle potlesku a...

P´éče o ptáky v zimě – na vycházce v blízkém okolí školy

Oblíbenost komiksů stále stoupá. Kdy vlastně vznikly a jak se tvoří? Opravdu jsou komiksy jenom pro malé děti? Proniknout do světa komiksu se nám podařilo 9. ledna 2024 v místní knihovně. Knihovnická lekce s názvem "Komixový dýchánek" byla "šitá na míru" pro žáky prvního i druhého stupně ZŠ Wolkerova.

Probíhá aktualizace informací speciálního vzdělávání žáků ZŠ Wolkerova od 1. 9. 2023 školního roku 2023/2024. 

Děkujeme za pochopení.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100