V tomto školním roce máme 4 vycházející žáky pracoviště ZŠ Wolkerova. Tři žáci si zvolí další vzdělávací cestu v učebním oboru E, které označuje nižší střední vzdělání s výučním listem. Jeden žák po absolvování 10. r. vzdělávacího programu Základní škola speciální (ZŠS) má možnost pokračovat ve studiu na Praktické škole jednoleté, příp. dvouleté, kde nezíská výuční list, ale vysvědčení. Individuální pohovory k volbě povolání a výběru další studijní cesty našich absolventů budou realizovány se všemi žáky a jejich zákonnými zástupci v průběhu období říjen–prosinec. Někteří žáci už ve své volbě mají jasno, jiní se v souladu se svými schopnostmi, dovednostmi a také zájmy ještě rozhodují. Nabídku učebních oborů E a C prezentuje přiložený dokument, výběr byl filtrován v rámci lokality města, konkrétně Ostravy a Nového Jičína. Se světem práce jsou žáci 9. r. průběžně seznamováni ve výuce předmětu Člověk a svět práce (ČSP). tematický okruh Svět práce je při jejich vzdělávání v daném předmětu pro ně povinný od 8. r. 

V. Wolf Kvitová, výchovná poradkyně ZŠW

ZŠ Wolkerova_aktuality

Jak se vlastně chovat ke knížce? Můžu si z ní vytrhnout hezký obrázek? Nebo vybarvit černobílou ilustraci? Tyto otázky si již žáci nižšího stupně naší školy nekladou. Knihovnická lekce pořádaná Městskou knihovnou Bílovec zodpověděla snad všechny možné dotazy týkající se právě správného chování ke knihám. Zábavnou formou se zapojením zdejšího...

Švihadlo si ze svého dětství pamatuje asi každý. Přesto je to někdy zanedbávaná pomůcka ke zvýšení tělesné kondice, která upadla téměř v zapomnění. Ovšem ne u všech. Skákání přes švihadlo stále používají špičkoví sportovci, protože s ním dokáží nejen spalovat neuvěřitelné množství kalorií, ale i bezvadně tvarovat a posilovat spodní část těla. V...

Vánoce jsou pro většinu z nás ve znamení hojnosti, o čemž svědčí i pojmenování Štědrého dne. Velkorysí bychom neměli být jen k rodině a přátelům, ale je důležité vzpomenout si také na zvířata, která v mrazivých dnech mají problém s hledáním potravy ukrývající se pod sněhovou peřinou. Žáci II. D připravili v hodině Člověk a svět práce/Pracovní...

Jedním z náboženských symbolů Vánoc je betlém představující zrození Ježíše Krista, který je zároveň velice často znázorňován různými umělci z různých zemí světa. Tradicí se proto stávají výstavy betlémů. My jsme s s našimi žáky navštívili muzeum města Bílovce, kde se právě tato unikátní výstava koná.

Existuje celá řada způsobů, jak zviditelnit konkrétní školu a motivovat žáky a jejich rodiče, aby při vyplňování přihlášky ke studiu zvolili právě tuto, a ne jinou vzdělávací instituci. Školní webové stránky a organizování dne otevřených dveří jsou již samozřejmostí. Proto nás a naše žáky přijely navštívit vyučující z Odborného učiliště a praktické...

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100