V tomto školním roce máme 4 vycházející žáky pracoviště ZŠ Wolkerova. Tři žáci si zvolí další vzdělávací cestu v učebním oboru E, které označuje nižší střední vzdělání s výučním listem. Jeden žák po absolvování 10. r. vzdělávacího programu Základní škola speciální (ZŠS) má možnost pokračovat ve studiu na Praktické škole jednoleté, příp. dvouleté, kde nezíská výuční list, ale vysvědčení. Individuální pohovory k volbě povolání a výběru další studijní cesty našich absolventů budou realizovány se všemi žáky a jejich zákonnými zástupci v průběhu období říjen–prosinec. Někteří žáci už ve své volbě mají jasno, jiní se v souladu se svými schopnostmi, dovednostmi a také zájmy ještě rozhodují. Nabídku učebních oborů E a C prezentuje přiložený dokument, výběr byl filtrován v rámci lokality města, konkrétně Ostravy a Nového Jičína. Se světem práce jsou žáci 9. r. průběžně seznamováni ve výuce předmětu Člověk a svět práce (ČSP). tematický okruh Svět práce je při jejich vzdělávání v daném předmětu pro ně povinný od 8. r. 

V. Wolf Kvitová, výchovná poradkyně ZŠW

ZŠ Wolkerova_aktuality

V měsíci dubnu jsme psali, že se naše žákyně 9. r. Natálie Tancošová zapojila do literárně-výtvarné soutěže Příběh obrazu 2023, jejímž organizátorem byla místní ZŠ Komenského. Natálka si ke svému výtarnému ztvárnění zvolila v daném tématu České výtvarné umění malíře Karla Černého a jeho obraz Tanec v zahradě.

Dráček jarního a letního období jsme tentokrát spojili ve dvojčíslí. Jarní období je plné rozmanitého počasí, ale nevadí, my se už těšíme na červnové letní dny, které můžeme taky trávit venku na školním hrišti, zahradě nebo při vycházce přírodou v okolí školy. Poděkování při tvorbě školního časopisu patří nejen žákům, kteří v něm prezentují svá...

Mezinárodní den dětí, také Den dětí, se slaví každoročně 1. června. U příležitosti tohoto dne jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. A protože pravidelná pohybová aktivita je nejlepším preventivním prostředkem k dobré náladě, zvolili jsme pro oslavu Dne dětí soutěžní...

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100