ZŠ Wolkerova_aktuality

Vzdělávací obor TĚLESNÁ VÝCHOVA jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice ZDRAVÍ směřuje na jedné straně k poznání vlastních POHYBOVÝCH MOŽNOSTÍ A ZÁJMŮ, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na TĚLESNOU ZDATNOST, DUŠEVNÍ a SOCIÁLNÍ POHODU. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v...

Zář 04

Začínáme

Prezentace speciálního vzdělávání veřejnosti – občanům města Bílovce a také místních obcí

Zásady slušného chování při jídle a pravidla jednoduchého stolování nejsou pro každého samozřejmostí. Proto je potřeba náležitě ocenit chování našich žáků ve školní jídelně kmenové školy ZŠ TGM, kde se naši 2 žáci (ZŠ Wolkerova) denně stravují. Ocenění slovní pochvalou nám bylo sděleno pedagogickými pracovníky uvedené školy, kteří v době obědů...

Na zámku v Hradci nad Moravicí, kterému se také přezdívá české Bradavice, se na pár dní usadila královská rodina společně s čarodějnicí Xsíxsárou. Děti z širokého okolí měly možnost tuto velkolepou návštěvu potkat na jejím divadelním představení a využili jsme toho také my v rámci školní akce. Žákům se divadlo velice líbilo, prošli jsme si společně...

Tradiční rozloučení s vycházejícími žáky naší školy proběhlo v osobním duchu v pondělí 26. 6. Společně jsme se ohlédli za léty minulými, zavzpomínali na pěkné i krušné chvíle prožité na základní škole, připomenuli si všechny vyučující a vyhodnotili spoustu práce, kterou všichni žáci se snahou a aktivitou zvládli, někdy "levou zadní", jindy "pravou...

Hodinu výtvarné výchovy jde soustředěně a zároveň příjemně prožít v prostředí venkovním, v tomto případě v prostoru příchodové cesty k naší školní budově. Ta je lemována opečovávanými záhonky se zahradními rostlinami, které nám všem při příchodu do školy dělají svou přirozenou krásou i vůní hned lepší náladu.

Probíhá aktualizace informací speciálního vzdělávání žáků ZŠ Wolkerova od 1. 9. 2023 školního roku 2023/2024. 

Děkujeme za pochopení.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100