Vzděláváním k vyšší kvalitě 2

Zapojili jsme se do projektu hrazeného z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání. Díky němu získáme z fondů EU a MŠMT částku přesahující 1,6 milionu korun na dobu dvou let.

Prostředky využijeme na:

  • personální podporu - dva školní asistenti, kteří nám budou pomáhat jak v základní, tak v mateřské škole,
  • vzdělávání pedagogů v oblasti jazykové, čtenářské, matematické gramotnosti, ICT, polytechnické vzdělávání, inkluze.
  • zakoupení učebních pomůcek
  • začlenění aktivit vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků a dětí - projektové dny ve škole, klub badatelský, klub deskových her

Díky této finanční podpoře budeme pokračovat v rozvoji nových výukových metod, které nám pomohou děti MŠ i žáky ZŠ lépe připravit na praktický život i na jejich další studia.
Datum zahájení projektu je 1. 9. 2019.

Nabídka bezplatné individuální podpory školního asistenta

Jako zákonného zástupce žáka naší školy Vás informujeme o možnosti využít pomoc školního asistenta. Po konzultaci s vyučujícími Vám nabízíme pomoc s přípravou Vašeho dítěte na vyučování. Naším cílem je podpořit vybrané žáky školy a usnadnit jim překonání problémů souvisejících s plněním školních povinností. Pokud s tím budete souhlasit, školní asistent se bude Vašemu dítěti po vyučování individuálně věnovat.

Navrhujeme Vám, že po vzájemné domluvě se školním asistentem a s Vaším písemným souhlasem bude Vaše dítě zůstávat ve škole i po ukončení řádné výuky dle rozvrhu třídy a pod dohledem asistenta bude doplňovat své chybějící školní povinnosti. O individuálním sezení Vás budeme vždy aktuálně informovat na kontaktu, který uvedete v přiloženém Souhlasu. Individuální péče bude probíhat vždy po skončení výuky maximálně do 15:30 hod. - dle potřeb a časových možností žáka.

O průběhu individuální péče a jejích výsledcích Vás budeme pravidelně informovat, případně domluvíme vzájemnou konzultaci.

Pokud o spolupráci se školním asistentem máte zájem, ale váháte a máte dotazy, kontaktujte prosím přímo školního asistenta nebo vedení školy (Mgr. Iva Vaňková, tel.: 725 710 223).

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100