Volby do školské rady

Výsledky voleb do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

V souladu s § 167, odstavce 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, proběhly dne 20. 02. 2023 volby dvou zákonných zástupců nezletilých žáků a dvou zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace.

Výsledek voleb dvou členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků Voleb se zúčastnilo více než jedna pětina oprávněných osob s těmito výsledky:

počet platných odevzdaných hlasovacích lístků - 76
počet neplatných odevzdaných hlasovacích lístků - 4

Seznam kandidátů a počet získaných hlasů:

Katarína Vrablová Kovařčíková 32 hlasů

Jiří Kupka 19 hlasů

Petra Sedláková 50 hlasů

Za zákonné zástupce nezletilých žáku do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace byli zvoleni:

  • Petra Sedláková
  • Katarína Vrablová Kovařčíková

Výsledek voleb dvou členů školské rady za pedagogické pracovníky

Voleb dvou zástupců pedagogických pracovníků se zúčastnilo 73 % oprávněných osob s těmito výsledky:

počet platných odevzdaných hlasovacích lístků - 28
počet neplatných odevzdaných hlasovacích lístků - 0

Seznam kandidátů a počet získaných hlasů:

Ing. Ivana Meyerová 26 hlasů

Mgr. Lenka Broskevičová 22 hlasů

Za pedagogické pracovníky do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace byli zvoleni:

  • Ing. Ivana Meyerová
  • Mgr. Lenka Broskevičová

Zápis provedli členové volební komise:

Mgr. Simona Smolová
Mgr. Lenka Malčíková
Martina Šťastná

Vyhlášení voleb

do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

V souladu s § 167, odstavce 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, vyhlašuji volby dvou zákonných zástupců nezletilých žáků a dvou zástupců pedagogických pracovníků. Volby do Školské rady se budou konat 20. února 2023 v budově školy na ulici Ostravská 658/28 v době od 14:00 do 18:00 hod.

Kandidátky budou zaslány všem oprávněným voličům (zákonným zástupcům žáků školy a pedagogickým pracovníkům) prostřednictvím Školy Online nejpozději 3. února 2023.

V Bílovci 24. 01. 2023                                                                                                            

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy


Kandidátka pro volby do Školské rady

při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, které se uskuteční 20. 2. 2023 v době od 14:00 do 18:00 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli navrženi tito kandidáti:

Kovařčíková Vrablová Katarína /zákonný zástupce žáka 1. a 3. ročníku/

Kupka Jiří /zákonný zástupce žáka 2. a 4. ročníku/

Sedláková Petra /zákonný zástupce dvou žáků 4. ročníku/

Za pedagogické pracovníky byli navrženi tito kandidáti:

Mgr. Lenka Broskevičová

Ing. Ivana Meyerová

V Bílovci 03. 02. 2023 za volební komisi: Mgr. Simona Smolová

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že bude končit tříleté funkční období členů Školské rady, jsou vyhlášeny volby dvou zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady. Volby se budou konat 20. února 2023 v budově školy na ulici Ostravská 658/28, v čase od 14:00 do 18:00 hodin.

Navrženými kandidáty zatím jsou:

  • Petra Sedláková (maminka dvou žákyň 4. třídy)

Pokud máte zájem kandidovat nebo máte další návrhy na kandidáty, dejte prosím vědět na mail člena volební komise
do 31. ledna 2023 (navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit).

Člen volební komise: Mgr. Simona Smolová simonasmolova@tgmbilovec.cz

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100