Volby do školské rady

Vyhlášení voleb

do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

V souladu s § 167, odstavce 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, vyhlašuji volby dvou zákonných zástupců nezletilých žáků a dvou zástupců pedagogických pracovníků. Volby do Školské rady se budou konat 20. února 2023 v budově školy na ulici Ostravská 658/28 v době od 14:00 do 18:00 hod.

Kandidátky budou zaslány všem oprávněným voličům (zákonným zástupcům žáků školy a pedagogickým pracovníkům) prostřednictvím Školy Online nejpozději 3. února 2023.

V Bílovci 24. 01. 2023                                                                                                            

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Kandidátka

pro volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, které se uskuteční 20. 2. 2023 v době od 14:00 do 18:00

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli navrženi tito kandidáti:

Kovařčíková Vrablová Katarína /zákonný zástupce žáka 1. a 3. ročníku/

Kupka Jiří /zákonný zástupce žáka 2. a 4. ročníku/

Sedláková Petra /zákonný zástupce dvou žáků 4. ročníku/

V Bílovci 03. 02. 2023 za volební komisi: Mgr. Simona Smolová


Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že bude končit tříleté funkční období členů Školské rady, jsou vyhlášeny volby dvou zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady. Volby se budou konat 20. února 2023 v budově školy na ulici Ostravská 658/28, v čase od 14:00 do 18:00 hodin.

Navrženými kandidáty zatím jsou:

  • Petra Sedláková (maminka dvou žákyň 4. třídy)

Pokud máte zájem kandidovat nebo máte další návrhy na kandidáty, dejte prosím vědět na mail člena volební komise
do 31. ledna 2023 (navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit).

Člen volební komise: Mgr. Simona Smolová simonasmolova@tgmbilovec.cz

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100