OP JAK

Inovativním vzděláváním k vyšší kvalitě

Operační program Jan Amos Komenský

Zapojili jsme se do projektu spolufinancovaného Evropskou unií a MŠMT. Díky němu získáme dotace 581 821 Kč. Zahájení projektu od 1. 9. 2023 a předpokládané ukončení
31. 8. 2025. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí.
Peníze využijeme na:

 • zřízení funkce školního asistenta v mateřské škole
  - bude nápomocný k individualizaci výchovně-vzdělávacího procesu
  - podpora všestranného rozvoje dětí ohrožených školním neúspěchem
 • vzdělávání pedagogických pracovníků
  - další vzdělávání pedagogických pracovníků povede k jejich profesnímu rozvoji
  - v rámci vzdělávání se zaměříme na cílenou pedagogickou diagnostiku a její další využití při plánování výchovně-vzdělávacího procesu v souladu s celkovým rozvojem osobnosti dítěte, na vedení portfolií dětí
  - dále na inovaci ŠVP v návaznosti na koncepci rozvoje školy
 • inovativní vzdělávání dětí v MŠ
  K rozvoji kvality vzdělávání využijeme metody tandemové výuky jako motivaci nalézání nových cest. Podpora smyslu funkce mateřské školy. Rozvíjení základních principů komunikace ve společnosti, schopnosti vidět v souvislostech tvořit - myslet. Projektovou výuku využijeme k všestrannému rozvoji dětí.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100