Škola online

Pro komunikaci se školou - třídním učitelem, vyučujícím či vedením školy se používá jako primární komunikační kanál služba školaonline, která je dostupná z adresy www.skolaonline.cz

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100