Vážení rodiče, milí příznivci školy,

v nadcházejícím roce 2023 oslaví naše škole významné výročí - uplyne 100 let od jejího založení. Tuto významnou událost bychom rádi společně oslavili a také bychom se pokusili zdokumentovat historii školy. Obracíme se proto na vás s prosbou o poskytnutí fotografií a jiných zajímavých "vzpomínek" na školní léta za účelem vytvoření propagačních materiálů k tomuto výročí.

Materiály můžete zasílat mailem: kubicek@tgmbilovec.cz

nebo doručit osobně na sekretariát školy ( denně do 14 hodin).Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100