Sdružení rodičů při ZŠ T.G.M.

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T.G.M. bylo založeno z několika důvodů. Jedním z nich je možnost získání sponzorských příspěvků, které pomáhají zlepšit podmínky i způsob vyučování všech dětí. Tento důvod uvádím jako první, protože tyto získané finanční prostředky nejsou zanedbatelné. Druhým důvodem je aktivní zapojení rodičů do dění ve škole a hlavně možnost do tohoto dění vstoupit a ovlivnit ku prospěchu obou stran. Naštěstí je už dávno pryč doba, kdy se rodič obával vznést nějakou námitku či požadavek škole ze strachu, že by nepříznivě ovlivnil prospěch svého dítěte. Třetím a neméně významným důvodem je i možnost získání cenných informací týkajících se chodu školy a činnosti žáků přímo od vedení školy, pedagogů i dalších výchovných pracovníků školy. Čtvrtým důvodem je získání anonymity při řešení velmi citlivých a důvěrných situací. Rodič se v takovém případě obrátí na zástupce třídy, třídního učitele nebo výchovného poradce, který jako třetí osoba řeší problém anonymně, bez udání jména a příjmení dotčených osob. Taková jednání nebývají příliš častá, ale za dobu činnosti sdružení se v praxi osvědčila. Dalším z důvodů je motivace žáků. Jejich názory a připomínky mohou být velmi důležité pro rozvoj a úroveň školy. Prostřednictvím rodičů mohou být konfrontovány s možnostmi a stanovisky vedení školy a pedagogů. Větší míra účasti na dění ve škole je prospěšná nejen pro rodiče, ale i žáky samotné.

Členem sdružení rodičů se automaticky stává každý rodič, který zaplatí roční příspěvek ve výši 350,- Kč za žáka (platí pro pracoviště mimo MŠ Wolkerova, kde je roční příspěvek stanoven ve výši 500,- Kč za žáka) do 29.11. školního roku, za který příspěvek náleží.

Rozpočet sdružení včetně plánovaných akcí na školní rok 2023/2024 bude zveřejněn nejpozději 31.10.2023 na stránkách školy. 

Ing. Kristýna Víchová, Sdružení rodičů ZŠ a MŠ TGM Bílovec, z. s.

email: srpstgmbilovec@seznam.cz T: 608 877 352

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100