Pro budoucí prvňáčky

 

Destaro prvňáčka aneb jak připravit dítě na zápis

 
 1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují  moji rodiče.
   
 2. Umím se obléknout i převléknout, a to tak rychle, aby na mě nikdo nemusel čekat.
   
 3. Umím si zavázat boty na tkaničky.
   
 4. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
   
 5. Umím vystřihnout obrázek nůžkami. Při kreslení správně sedím a držím tužku.
   
 6. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
   
 7. Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu.
   
 8. Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku.
   
 9. Poznám barvy a geometrické tvary. Poznám počet věcí do pěti.
   
 10. Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády.