Pro budoucí prvňáčky

Destaro prvňáčka aneb jak připravit dítě na zápis

 1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují moji rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout, a to tak rychle, aby na mě nikdo nemusel čekat.
 3. Umím si zavázat boty na tkaničky.
 4. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 5. Umím vystřihnout obrázek nůžkami. Při kreslení správně sedím a držím tužku.
 6. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 7. Dovedu poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu.
 8. Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku.
 9. Poznám barvy a geometrické tvary. Poznám počet věcí do pěti.
 10. Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády.

Charakteristika 1. stupně


Anglicky již od první třídy

Děti si cizí jazyk osvojují přirozenou a hravou formou. Učí se jednoduché fráze a slova se správnou intonací. V první a druhé třídě mají děti 1 hodinu týdně.

Na co se ještě můžou děti těšit?

 • Lyžařský výcvik - týdenní lyžování v Tošovicích nebo na Vaňkově kopci
 • Plavecký výcvik
 • Letem světem - poznávání Bílovce a jeho okolí
 • Ozdravný pobyt
 • Ovoce do škol
 • Mléko do škol
 • Kroužky pro nejmenší - pěvecký sbor Koťata, gymnastika, atletika, Kuchtík

Výuka na prvním stupni probíhá v nové přístavbě školy, kde na děti čekají útulné třídy vybavené moderní technikou.

Žáci se také zapojují do soutěží jazykových, matematických, přírodovědných, recitačních, výtvarných, sportovních.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100