Kontakty ZŠ Wolkerova – PRACOVNÍCI

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠW

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová

- třídní učitelka I. D

- ročníkově spojená třída: 1., 2., 3., 4., 5. r. ZŠ + 3. r. ZŠS, díl I

- výchovná poradkyně pracoviště

- vedoucí učitelka pracoviště

- koordinátorka prezentace speciálního vzdělávání

- konzultační hodiny po domluvě – telefonické, písemné

Mgr. Lenka Výtisková

- třídní učitelka II. D

- ročníkově spojená třída: 6., 7., 8., 9. r. ZŠ

- vedoucí předmětové komise speciálního vzdělávání na ZŠW

- konzultační hodiny po domluvě – telefonické, písemné

Mgr. Adéla Víchová

- učitelka, vyučující ve třídě I. D a II. D

- koordinátorka výzdoby prostor a estetické prezentace ZŠW

- konzultační hodiny po domluvě – telefonické, písemné

Jolana Hoš Švecová – sdílená asistentka pedagoga třídy I. D

Gabriela Ovčačíková – sdílená asistentka pedagoga třídy II. D

Jarmila Šloffová – další pedagogický pracovník třídy I. D

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ZŠW

Petra Školoudová – školnice

KONTAKTY

Telefon na pracoviště ZŠW: 727 939 233

E-mail kontakty:

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová – wolfkvitova@tgmbilovec.cz

Mgr. Lenka Výtisková – lenkavytiskova@tgmbilovec.cz

Mgr. Adéla Víchová – adelavichova@tgmbilovec.cz

Mgr. Jarmila Šloffová – jarmilasloffova@tgmbilovec.cz

Gabriela Ovčačíková – gabrielaovcacikova@tgmbilovec.cz

Jolana Hoš Švecová – jolanasvecova@tgmbilovec.cz

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100