Kontakty ZŠ Wolkerova

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠW

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová

- třídní učitelka I. D

- ročníkově spojená třída: 2., 3., 4., 7. r. - 1. a 2. st. ZŠ

- výchovná poradkyně pracoviště

- vedoucí učitelka

- koordinátorka prezentace speciálního vzdělávání

- konzultační hodiny po domluvě - telefonické, písemné

Mgr. Lenka Výtisková

- třídní učitelka II. D

- ročníkově spojená třída: 6., 8., 9. r. ZŠ + 10. r. ZŠS - 2. st. ZŠ/ZŠS

- vedoucí předmětové komise speciálního vzdělávání na ZŠW

- koordinátorka výzdoby prostor ZŠW

- konzultační hodiny po domluvě - telefonické, písemné

Mgr. Adéla Víchová

- učitelka, vyučující ve třídě I. D a II. D

- konzultační hodiny po domluvě - telefonické, písemné

Jolana Hoš Švecová - asistentka pedagoga třídy I. D

Gabriela Ovčačíková - asistentka pedagoga třídy II. D

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ZŠW

Petra Školoudová - školnice

KONTAKTY

Telefon na pracoviště ZŠW: 727 939 233

E-mail kontakty:

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová - wolfkvitova@tgmbilovec.cz

Mgr. Lenka Výtisková - lenkavytiskova@tgmbilovec.cz

Mgr. Adéla Víchová - adelavichova@tgmbilovec.cz

Gabriela Ovčačíková - gabrielaovcacikova@tgmbilovec.cz

Jolana Hoš Švecová - jolanasvecova@tgmbilovec.cz

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100