Kontakt ZŠ Wolkerova

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠW

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová

- třídní učitelka I. D

- ročníkově spojená třída: 1., 2., 3., 8. r. ZŠ + 9. r. ZŠS - 1. a 2. st. ZŠ

- výchovná poradkyně pracoviště ZŠW

- vedoucí učitelka

- konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Lenka Výtisková

- třídní učitelka II. D

- ročníkově spojená třída: 5., 6., 8., 9. r. ZŠ - 1. a 2. st. ZŠ

- vedoucí předmětové komise speciálního vzdělávání na ZŠW

- konzultační hodiny: po domluvě s vyučujícím

Mgr. Jarmila Šloffová

- učitelka, vyučující ve třídě I. D a II. D

- koordinátorka výzdoby prostor pracoviště ZŠW

- konzultační hodiny: po domluvě s vyučujícím

Jolana Hoš Švecová - asistentka pedagoga třídy I. D

Gabriela Ovčačíková - asistentka pedagoga třídy II. D

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ZŠW

Petra Školoudová - školnice

KONTAKTY

Telefon na pracoviště ZŠW: 727 939 233

E-mail kontakty:

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová - wolfkvitova@tgmbilovec.cz

Mgr. Jarmila Šloffová - jarmilasloffova@tgmbilovec.cz

Mgr. Lenka Výtisková - lenkavytiskova@tgmbilovec.cz

Gabriela Ovčačíková - gabrielaovcacikova@tgmbilovec.cz

Jolana Hoš Švecová - jolanasvecova@tgmbilovec.cz

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100