Bezhotovostní platba

Bezhotovostní platby za stravování

Vážení rodiče, pro zavedení inkasní platby je potřeba udělat následující:

 1. Zřídit inkasní platbu pomocí vašeho internetového bankovnictví nebo zajít do banky, v níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení.
 • název zařízení (naše zařízení): Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace
 • číslo účtu příjemce platby (naše zařízeni): 3000938801
 • kód banky příjemce platby (naše zařízeni): 0100
 • limit jednotlivé platby inkasa: 800,- /žák
 • Nezadávat variabilní ani specifický symbol

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

 1. Rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (součet plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu,

hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků (např. rodiče mají 2 děti, limit-záloha na každé dítě činí 800,- Kč, chtějí využít možnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy 1600,- Kč). Nastavte četnost inkasa 1 x za měsíc.

 1. Pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy.

počáteční datum účinnosti pro září (datum povolení inkasa): 15. 8. 2020

 1. S potvrzením o povolení inkasa zajít k sekretářce školy, která údaje zanese do stravovacího programu.
 2. Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.
  Další informace Vám rádi poskytneme na tel: 725 942 946

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100