Výchovný poradce

Od roku 2009/2010 působí ve funkci výchovného poradce Mgr. Lukáš Kubíček.

Mezi hlavní úkoly výchovného poradce patří:

- dohled nad tvorbou a realizací IVP
- vyhledávání žáků nadaných a problémových
- spolupráce s rodiči žáků při řešení problémů (prospěch, chování, vývojové poruchy učení/chování, řešení konfliktů apod.)
- agenda související s přihláškami na střední školy
- informace a poradenská činnost v oblasti volby povolání
- v případě potřeby jsme schopni nasměrovat zákonné zástupce žáků k odborným pracovníkům, kteří spolupracují se školskými zařízeními (logoped, klinický psycholog, speciální centra apod.)
- spolupráce s preventistou patologických jevů školy
- a další

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě.

Kontakt: kubicek@tgmbilovec.cz

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100