Výchovný poradce

Od roku 2009/2010 působí ve funkci výchovného poradce Mgr. Lukáš Kubíček.

Mezi hlavní úkoly výchovného poradce patří:

- dohled nad tvorbou a realizací IVP
- vyhledávní žáků nadaných a problémových
- spolupráce s rodiči žáků při řešení problémů (prospěch, chování, vývojové poruchy učení/chování, řešení konfliktů apod.)
- agenda související s přihláškami na střední školy
- informace a poradenská činnost v oblasti volby povolání
- v případě potřeby jsme schopni nasměrovat zákonné zástupoce žáků k odborným pracovníkům, kteří spolupracují se školskými zařízeními (logoped, klinický psycholog, speciální centra apod.)
- spolupráce s preventistou patologických jevů školy
- a další

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě.

Kontakt: kubicek@tgmbilovec.cz

Nově spolupracujeme s externím odborníkem v oblasti psychologického poradenství a v rámci prevence nabízíme žákům i rodičům konzultace s Bc. Alexandrem Dreslerem. Služba je pro žáky a rodiče naší školy bezplatná a sezení probíhá v prostorách školy. Konzultace s externím poradcem jsou primárně určeny pro řešení problémů, které souvisí se školním prostředím (záškoláctví, prudce zhoršený prospěch, nevhodné chování, různé psychické problémy vyplývající z pobytu ve škole apod....).

https://www.alexandrdresler.cz/

Pokud potřebujete využit služeb výchovného poradce, domluvit si schůzku, poradit s nějakým problémem, či nahlásit nějakou nepravost (šikanu, ubližování apod.), můžete využít následující formulář:

Sdělení výchovnému poradci