Vycházející žáci

Na tomto místě naleznou informace především vycházející žáci a jejich rodiče. Informace ohledně přihlášek na střední školy, data a termíny, různé akce apod. .
Informace jsou doplňovány průběžně dle aktuální situace.

Termíny jednotné přijímací zkoušky v roce 2024

MŠMT v pátek 8.9. 2023 oznámilo termíny přijímacího řízení na SŠ. Nově se budou zkoušky konat ne ve dvou za sebou jdoucích dnech, ale první termín bude v pátek 12.dubna 2024 a druhý termín až po víkendu, tedy v pondělí 15. dubna 2024. Toto je jedna z prvních a konkrétních změn, které deváťáky v letošním roce čekají. MŠMT a Cermat momentálně projednávají další úpravy a změny

  • Den pro SŠ s přehlídkou středních škol se uskuteční na ZŠ Komenského Bílovec ve čtvrtek 30.11.2023. Podrobnější informace budou včas zveřejněny.

Níže jsou uvedeny informace platné v minulém školním roce. Na nové informace stále čekáme...

Zápisový lístek

Co dál s přihláškou?

Pokud jste si již vyzvedli přihlášku, kterou vám vyplnila škola na základě vámi zaslaných údajů, je postup následující:

  1. kontrolujte a doplňte údaje na přihlášce - zejména kontaktní informace zákonného zástupce.
  2. Pokud škola vypsala svou přijímací zkoušku - nikoli jednotnou přijímací zkoušku (CERMAT), uvedete na přihlášce datum této zkoušky - bod 9 přihlášky
  3. Je-li vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti, navštívíte svého dětského lékaře, který přihlášku potvrdí - pro usnadnění administrace si připrvte IČO střední školy, kterou budete potvrzovat.
  4. Následně přihlášky zašlete doporučeně - každou přihlášku na jednu školu. Pokud máte 2 obory na stejné školy, posíláte obě přihlášky na jednu adresu (v jedné obálce)
  5. Termín podání je nejpozději do 1. března 2023

Jelikož někteří z vás již mají vybrané obory a školy, píšu vám následující postup:

  • aby se vše plynule stihlo do daného termínu, tak ti z vás, kteří mají vybrány obě dvě školy mi pošlou na email kubicek@tgmbilovec.cz tyto údaje:
  • Název a adresu střední školy
  • Název a kód oboru např.: Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 65-42-M/01
  • Jasné označení školy na 1. a 2. místě

Ti z vás, kteří mi tyto údaje nahlásí, mohou očekávat vytištěné přihlášky mezi prvními v týdnu po pololetním vysvědčení..

Jak postupovat v případě neúspěchu u přijímacího řízení:

Vzhledem k tomu, že školy sestavují pořadí přijatých uchazečů ze všech, kteří se na daný obor hlásili, je veliká šance, že část uchazečů na daný obor nenastoupí, jelikož mohli být přijati na jinou školu/obor, která byla pro ně lepší volbou.

Z tohoto důvodu je žádoucí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100