Aktuality 2018/2019

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

12.11.2018 09:33
Slavnostní pasování na čtenáře se letos uskutečnilo v městské knihovně, kde se ho ujala paní spisovatelka Lenka Rožnovská. Všichni žáci 2. A byli PASOVÁNI NA ČTENÁŘE, dostali svou první průkazku do knihovny a drobné dárky. Všem novým čtenářům přejeme hodně radosti při čtení. Mgr. Šárka...

ŠKOLA SLAVILA 100 LET VZNIKU ČSR

09.11.2018 10:50
            V pátek 26. října 2018 jsme společně a po svém oslavili krásné a kulaté sté výročí vzniku Československé republiky. Tento významný státní svátek jsme nemohli, vzhledem ke jménu naší školy, brát jako obyčejný školní...

PĚVECKÉ SBORY KOŤATA a ALLEGRO ZAZPÍVALY K OSLAVÁM REPUBLIKY

08.11.2018 12:04
        Staré evrgríny, lidové písně, agitační melodie i skladby významných českých skladatelů a soudobých autorů zněly v pátek 26. října z velkého sálu Domu kultury v Bílovci, kde se konal koncert bíloveckých pěveckých sborů u příležitosti oslav 100 let...

OZDRAVNÝ POBYT aneb „ZA POKLADEM ZBOJNÍKA ONDRÁŠE“

23.10.2018 06:44
Žáci 1. stupně v počtu 54 dětí se ve dnech od 8. října do 19. října 2018 zúčastnili ozdravného pobytu v hotelu Mesit v obci Horní Bečva. Cílem ozdravného pobytu byla prevence respiračních onemocnění u dětí. Náplní ozdravného pobytu byly vycházky, návštěvy plaveckého bazénu a sportovní...

PODZIM VE ŠKOLE

22.10.2018 07:52
Dne 10. října proběhl na I. stupni naší školy projektový den Podzim ve škole. Podzim ve své barevnosti a různorodosti byl všude kolem nás. V rukou dětí ožily dýně, brambory, draci z listí… Během podzimního tvoření jsme si povídali o pouštění draků a společně se vydali na pole směrem k „přehradě“....

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

17.10.2018 10:00
Dne 10. října se 25 zájemců 8. a 9. tříd zúčastnilo soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Univerzita Palackého v Olomouci. Žáci si otestovali své znalosti v otázkách z přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu a matematiky. Soutěž dopadla následovně:   1. místo: Marek Stanovský (8.B) 2....

PŘESPOLNÍ BĚH

15.10.2018 06:57
       Koncem září se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili okresního finále v přespolním běhu. Závod se již tradičně konal ve Frenštátě pod Radhoštěm, v krásném prostředí v blízkosti skokanských můstků. Vytvořili jsme čtyři družstva - v kategoriích mladší žáci,...

JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY – OZDRAVNÝ POBYT 6. a 9. tříd

10.10.2018 07:54
85 dětí 6. a 9. tříd, třídní učitelé (Gabriela Paskerová, Ivana Meyerová, Jana Swaczynová, Tomáš Masný) – to je výčet těch, kteří se zúčastnili ve dnech 1. 10. - 6. 10. 2018 ozdravného pobytu v hotelu Bauer v obci Bílá. 6 dní jim dělali společnost 3 lektoři Občanského sdružení Hájenka z Kopřivnice....

Výtvarné práce

08.10.2018 12:08
Výtvarné ztvárnění myšlenek žáka 9.ročníku ZŠ Wolkerova Jaroslava Maňáska: Fotografie ve vyšším rozlišení naleznete v galerii.

3.A KOUZLÍ S PAPÍREM

08.10.2018 08:22
Ve středu 3. října navštívili naši třeťáci Městskou knihovnu v Bílovci, kde absolvovali kreativní dílničku Kouzlíme s papírem. Děti se dozvěděly, jak se papír vyrábí, proč je nutné jej třídit jako odpadní surovinu a že z něj mohou vznikat krásné, zajímavé i užitečné výtvory. Lekcí nás provázel pan...
1 | 2 >>

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde