AKTUÁLNĚ

Ostravské centrum Anabell pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Jelikož je toto téma velmi aktuální pro žáky 8. a 9. tříd a netýká se jen dívek, pozvali jsme pracovnici tohoto centra, aby žákům toto téma více přiblížila a na konkrétních případech ukázala, jaké dopady může anorexie či bulimie mít na život nejen samotného...

Na počátku října začaly děti z 1. A pravidelně navštěvovat každý týden městskou knihovnu. Žáci se tam dozvěděli spoustu zajímavostí o knihách, soutěžili, četli si, povídali si a vyráběli. Hodinka v knihovně pokaždé tak příjemně utekla, že dětem nezbylo než se těšit na další shledání.

20. ledna se uskutečnilo školní kolo turnaje v anglické verzi známé hry Scrabble pro žáky 8.-9.ročníků. V první kole si žáci vylosovali spoluhráče a snažili se vytvořit v omezeném časovém úseku co nejvíce anglických slov dle stanovených pravidel. V dalším kole již soutěžily dvojice na základě dosažených bodů. Žáci si tak poměřili své síly nejen ve...

Zájemci o přírodu a její zákony se opět sešli, aby si něco zajímavého vyzkoušeli v praxi. Tentokrát jsme se zabývali přírodními indikátory, jejichž zbarvení způsobují antokyany přítomné ve vakuolách rostlinných buněk. A tak jsme kouzlili, hráli si s barvami, ale také se naučili, jak jednoduše rozhodnout o vlastnostech běžně používaných kuchyňských...

Příjemné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, mnoho úspěchů, pevné zdraví a štěstí v novém roce 2023přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ TGM Bílovec.

V předvánočním týdnu se uskutečnil projektový den pro žáky 8. ročníku s názvem Christmas in Britain.

V tomto předvánočním týdnu proběhla mezi žáky 1. stupně matematická soutěž O vánočního kapra. Nejlepší počtáři jednotlivých tříd: Viktorie Březinová (I. A), Patrik Páleník (I. B), Nikolas Juchelka (II. A), Šimon Režný (III. A), Vít Trojka (III. B), Adam Ludvík (IV. A), Antonín Fiala (IV. B), Tomáš Virág ( V. A).

V letošním školním roce proběhl již 11. ročník soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, pořádané Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského v Ostravě. Naši školu tentokrát reprezentovali vítězové školního kola, a to Natálie Michálková, Ema Otáhalová a Šimon Hájek z 9. A. Žáci se ve vědomostním testu potýkali s výpočty a...

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100