AKTUÁLNĚ

Projekt SFŽP, který nám umožnil uskutečnit ozdravné pobyty na Bílé, byl v loňském školním roce ukončen. A tak jsme letos zrealizovali adaptační kurz pro žáky 6. tříd v novém prostředí - v Areálu Setina.
Kurz proběhl v termínu 7. - 9. 9. za účasti lektorů Poradny pro primární prevenci Ostrava, jejímž ředitelem je Bc. Tomáš Velička. K adaptaci žáků...

První školní den je významný pro všechny školáky, ale nejvíce se na něj těší ti nejmenší z nich. Slavnostní vítání našich prvňáčků proběhlo v kapli sv. Barbory ve velmi příjemné a milé atmosféře.

v novém školním roce si vám dovolujeme nabídnout kroužky atletiky a aerobiku, a to dle následujícího rozpisu:

UPOZORNĚNÍ: Od 1. září 2022 bude navýšena cena stravy takto:

28.06.2022 14:26Ve středu 15. června nastal den D - dlouho očekáváný školní výlet. Užili jsme si cestu vlakem do Kopřivnice, odtud pěšky na Bílou horu, prohlédli jsme si Štramberk, nakoupili jsme Štramberské uši a pak zase vlakem do Bílovce. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Mgr. H. Opálková a Mgr. M. Jarošová

Poznat vodní nádrž Kružberk a její okolí se vydali v pondělí žáci 7. A a 7. B. Z obce Kružberk jsme příjemnou procházkou došli ke cvičné lezecké skále, kde jsem ve skupinách vypracovali pracovní listy - odhadovali hloubku nádrže a rozlohu, celkový objem vody, názvy ryb, název seriálu, který se zde natáčel aj. Poté jsem se prošli po samotné hrázi...

V termínu 21. 3. - 26. 3. se žáci sedmých a osmých tříd, spolu se zájemci z šestek a devítek, zúčastnili ozdravného pobytu v hotelu Bauer v obci Bílá. Jaro tak přivítali v nádherné přírodě CHKO Beskydy, a to za krásného slunečného počasí, které vydrželo celých 6 dní.

V pondělí 4. 10. 2021, po roční pauze, vyjeli opět žáci 6. a 9. ročníků na ozdravný pobyt do hotelu Bauer na Bílé. Během šesti dnů absolvovali aktivity zaměřené na environmentální výchovu, soutěžili v různorodých disciplínách a nechyběla ani noční stezka odvahy či vytoužená diskotéka. Jelikož jsme si byli vědomi, že po roční distanční výuce je...

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100