Aktuality 2019/2020

NÁVŠTĚVA SVĚTA TECHNIKY

15.11.2019 18:22
Dne 13.11.2019 navštívili naši deváťáci Svět techniky, kde absolvovali dva výukové programy v rámci projektu MAP 2. První vzdělávací program Železo-mistr proměny žákům přiblížil proces výroby a zpracování železa. Žáci měli možnost vyzkoušet si odpichový oblek, prozkoumat železnou rudu a zahrát si...

CHRAŇME PĚVCE KOLEM NÁS

12.11.2019 22:52
8. listopadu navštívili druháci Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci. Vyslechli si zde povídání o ptácích naší přírody a o vhodné potravě pro tyto živočichy v zimním období. Každý žáček pak vlastnoručně vyrobil krmítko z připraveného materiálu. Chtěli bychom poděkovat panu řediteli Pavlu Mrvovi...

VÝLOV V JISTEBNÍKU - 1. stupeň

12.11.2019 22:46
Blíží se Vánoce, a tak nadešel čas výlovů. Na jeden takový jsme se vypravili do nedalekého Jistebníku. Za krásného slunečného počasí jsme pozorovali práci rybářů, třídění i nakládku ryb. Jeden z rybářů nám také ukázal druhy sladkovodních ryb. Zbyl nám čas i na zakoupení všelijakých dobrot a hraček....

POPULARIZUJEME PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY aneb BADATELSKÝ KLUB NA ZŠ T. G. MASARYKA

12.11.2019 22:44
V letošním školním roce jsme zahájili činnost badatelského klubu, který se snaží zpopularizovat předměty, jež se věnují životu i světu kolem nás. Chceme pomocí pokusů, pozorování, fotografování, měření, pěstování rostlin a chovu bezobratlých živočichů ukázat žákům pravidla přírody, která se učí v...

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ – 9. A, 9. B

11.11.2019 07:33
Letecký technik, právník, grafik, psycholog, kadeřnice, technické profese a mnoho dalších mohli navštívit žáci 9. ročníků v rámci akce Živá knihovna povolání, která se konala v Dělnickém domě ve Studénce. Na jednotlivých stanovištích si popovídali s pracovníkem skutečně vykonávajícím dané povolání...

WORKSHOP ILUSTRÁTORA ADOLFA DUDKA – NEHULÍME, KRESLÍME!

05.11.2019 19:14
Poslední říjnový den se pátá třída zúčastnila workshopu ilustrátora dětských knížek pana Adolfa Dudka v bílovecké knihovně. Vystoupení bylo pojato jako veselý akční rychlokurz kreslení s prvky rozvoje sebepoznání a budování zdravého sebevědomí. Žáci se naučili kreslit pomocí čtyř základních...

HALLOWEEN 2019

05.11.2019 19:04
PROJEKTOVÝ DEN V 6. TŘÍDÁCH „I am a witch. I am a wizard. I am a butcher. I am a zombie.“ Takto se představovali naši šesťáci oblečení do strašidelných kostýmů v pátek během projektového dne, který byl součástí výuky jazyka anglického. Žáci se dozvěděli o tradicích spojených se svátkem Halloween,...

PODZIM VE ŠKOLE

05.11.2019 19:00
Škola už jede v plném proudu a s ní i barevný podzim. To nám dokázala spousta krásně zbarvených listů a přírodnin, které donesly děti do školy. Z těch pak vyráběly podzimníčky, obtiskovaly listy a další podzimní výrobky. Krásný podzim nám tentokrát přál i na tradiční Drakiádě, kde i...

MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT

03.11.2019 14:05
Ve čtvrtek 24.10. se dvě družstva složena z vybraných žáků devátých tříd zúčastnila Moravskoslezského matematického šampionátu na Wichterleho gymnáziu v Ostravě-Porubě. Ve značné konkurenci 53 družstev se jeden z našich týmů umístil na překrásném 3. místě. Družstvo tvořeno Nelou Dosoudilovou,...

DNY PREVENCE

24.10.2019 07:09
Předprázdninové pondělí a úterý se v sedmých i osmých třídách neslo v duchu projektových dnů. Ty byly zaměřeny na prevenci rizikových jevů. Formou interaktivních prožitkových technik byly s žáky probrány problémy ve vzájemných vztazích, problematika šikany i možnosti jejího řešení. V osmých třídách...
1 | 2 >>

!!! Změna v platbách za stravné !!!

Platba za stravné na listopad proběhne automaticky inkasní platbou. Ti z vás, co si ji nezavedli a nepředali potřebné informace paní sekretářce, musí zaplatit listopad hotovostně.

Tato hotovostní platba se bude vybírat pouze ve dnech 24. a 25. 10. od 6°° do 10°°.

Dramatická  výchova

zahajujeme činnost ve

STŘEDU 16. října 13:45 - 14:45

přihlášky:

andreapilichova@tgmbilovec.cz

Ohlédnutí za ozdravným pobytem 2018

85 dětí 6. a 9. tříd, třídní učitelé (Gabriela Paskerová, Ivana Meyerová, Jana Swaczynová, Tomáš Masný) – to je výčet těch, kteří se zúčastnili ve dnech 1. 10. - 6. 10. 2018 ozdravného pobytu v hotelu Bauer v obci Bílá. 6 dní jim dělali společnost 3 lektoři Občanského sdružení Hájenka z Kopřivnice. Jejich úkolem bylo připravit pro děti šestidenní program zaměřený na enviromentální výchovu a stmelení kolektivu. Vše se povedlo na jedničku! A počasí nám přálo. Dny byly plné zajímavých informací, her, soutěží i turistiky v CHKO Beskydy. Množství a kvalita „prožitkových“ i sportovních aktivit přispěla ke zdárnému průběhu. Žáci pracovali v různých týmech, skupinách, poznávali sami sebe a své spolužáky při různých činnostech. Ty byly postupně bodovány a následně i vyhodnoceny. Nechyběla ani oblíbená diskotéka a sladká tečka nakonec.

 

Celý ozdravný pobyt se vydařil, splnil svůj smysl a účel, žáci si odvezli domů spoustu nových zážitků. Celý průběh pobytu byl kladně hodnocen nejen žáky a pedagogy, ale i lektory.

 

Na financování ozdravných pobytů se podíleli: Státní fond životního prostředí (téměř 60 % uznatelných nákladů) a rodiče žáků.

 

Dojmy a emoce dětí jsou zachyceny na snímcích, které najdete v naší fotogalerii.Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/news/jsme-soucasti-prirody-ozdravny-pobyt-6-a-9-trid/

Bludiště - 23. 3. 2019

PROJEKT:

OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ T. G. MASARYKA, BÍLOVEC

 

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

 

 

 

 

PROJEKT:

ZA ZDRAVÍM DO PŘÍRODY

 

Ozdravný pobyt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí.

a žáci 2. stupně ZŠ během něj procházejí ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde