AKTUÁLNĚ

Ve čtvrtek 11. dubna proběhl na naší škole Den otevřených dveří. V doprovodu svých rodičů si měli malí předškoláci a budoucí šesťáci možnost prohlédnout všechny prostory školy. Dozvěděli se detailní informace o chodu naší školy a metodách výuky, o prostředí, ve kterém se děti učí a rozvíjejí své vědomosti a dovednosti, a také o tom, kde se...

Umíš pracovat s podtlakem? Poznáš zvířata naší přírody? Umíš prasknout co nejrychleji nafouknutý balónek? Sestavíš model oka? Pojmenuješ byliny z našich zahrádek? Vyluštíš křížovku? Umíš se řídit svým hmatem?

Je již nepsanou tradicí, že se žáci 2. stupně naší školy každoročně účastní výtvarné soutěže pořádané Střediskem volného času v Ostravě - Zábřehu, a to v rámci projektu Den Země. Ani v letošním ročníku tomu nebylo jinak. Organizátoři tentokráte zvolili velmi působivé, tvořivé a kreativitě otevřené téma: V moři je místa dost! Technika ke ztvárnění...

Žáci naší školy byli pozváni Statutárním městem Opava ve spolupráci se ZŠ Šrámkova v Opavě k účasti ve výtvarné soutěži u příležitosti výročí 800 let založení města Opavy. Ani na minutu jsme neváhali, protože takové výročí se musí patřičně oslavit! Žáci se pustili do práce a pod jejich šikovnýma rukama začala vznikat opravdu velmi povedená díla,...

Začínající jarní období a blížící se Velikonoce v nás evokují probouzení se do barev. Dostali jsme chuť je zakomponovat i do interiéru naší školní kuchyňky, a to prostřednictvím velikonoční tabule. Navázali jsme tak na čas vánočních svátků, kdy se nám zdařile podařilo ukázat, jak by mohl vypadat vánočně prostřený stůl.

V předvečer nejvýznamnějších křesťanských svátků jsme se se zájemci 7., 8. a 9. ročníků vydali do ostravského divadla Jiřího Myrona, abychom zhlédli muzikálově zpracovaný příběh posledního týdne života Ježíše Krista, muzikál Jesus Christ Superstar.

Ještě před Velikonocemi vyrazili žáci 7. ročníku do Zoologické zahrady v Ostravě. Nejprve vyhledávali informace o svém oblíbeném zvířeti a pořizovali fotografie, aby mohli vše zpracovat také v anglickém jazyce. Následoval výukový program. Jedna skupinka žáků se vydala na cestu do Ameriky, druhá absolvovala výpravu do Austrálie. Žáci se seznámili s...

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100