AKTUÁLNĚ

V úterý 19. září jsme navštívili muzeum v Bílovci. Prohlédli jsme muzejní expozice a makety starého města. Také jsme se dozvěděli, že zámek během války vyhořel a na náměstí po všech stranách bylo podloubí, které sloužilo jako úkryt před špatným počasím. Zaujalo nás také to, že podloubí, které je před budovou radnice, bylo rovněž zazděno a v minulém...

jedním z nejlepších způsobů, jak přiblížit žákům abstraktní témata ze studijního plánu matematiky je přivést do hodiny člověka z praxe. Tím se pro naše deváťáky stal Petr Žurek - lektor finanční gramotnosti/ obchodník se zlatem / rekreolog, který se s námi podělil o svůj životní příběh.

I letos nabízí náš sportovní klub dvě odpolední aktivity - atletiku a dance aerobik. V atletice se zaměřujeme na různorodé pohybové činnosti a hry. Děti si vyzkouší sprinty, běh přes překážky, skok do dálky i výšky, hod míčkem nebo vrh koulí. Tréninky probíhají ve čtvrtek v čase 14 - 15 hod. na hřišti nebo v případě deštivého počasí...

V uplynulém týdnu jsme probírali reálie Ruska a po domluvě s paní učitelkou Mgr. L. Patso jsme jednu hodinu ruského jazyka věnovali přípravě tradičního ruského pokrmu. Byla to příprava salátu Olivje, což je něco jako náš český bramborový salát. Všichni jsme se na netradiční hodinu hodně těšili a moc si ji užili. Pár našich spolužáků si dokonce...

Proč vidíme? Jak světlo vzniká? Jak se dostane světlo do našeho oka? A jak je to v oku zařízeno, že vnímáme obrazy předmětů? Na tyto a další otázky dostali žáci odpověď v programu zvaném Vidím, vidíš, vidíme, ve kterém společně sledovali cestu světla z nitra hvězd, přes zemskou atmosféru a oko až do lidského mozku.

I letos jsme pro žáky 6. tříd zrealizovali v prostředí Areálu Setina adaptační kurz.
Kurz proběhl v termínu 13. - 15. 9. za účasti lektorů Poradny pro primární prevenci Ostrava, jejímž ředitelem je Bc. Tomáš Velička. K adaptaci žáků na třídní kolektiv přispěla nejen účast obou třídních učitelek, Mgr. Gabriely Paskerové a Ing. Ivany Meyerové, ale...

I v tomto školním roce jsme navázali na úspěšnou spolupráci s muzeem v Bílovci. Žáci se seznámili s historií bíloveckého zámku a po ukončení prohlídky expozic své nové poznatky upevnili vypracováním pracovního listu. Nejvíce se jim líbilo prohlížet si makety starého zámku a zkoumat, jak fungují středověké padací mosty. Dětské pozornosti neunikla i...

První letošní vycházka již tradičního projektu Letem světem okolím Bílovce nás zavedla k větrnému mlýnu u Nových Dvorů. Cestou jsme plnili úkoly, učili jsme se číst v jízdním řádu, poznávali jsme rostliny, seznámili jsme se s aplikací PlantNet, bez použití metru jsme měli zjistit obvod mlýna. Ve škole následně vyplnili pracovní list (některé...

Na všechny žáky se těšíme v pondělí 4. září ve škole. Bližší informace budou během tohoto týdne zveřejněny také v systému skolaonline.cz

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100