AKTUÁLNĚ

V příštím školní roce bude naše škola pořádat adaptační kurz pro žáky 6. tříd. Ten proběhne ve dnech 11. 9. - 13. 9. 2024 v areálu Setina. Cílem kurzu je adaptace žáků na nový třídní kolektiv, seznámení s třídními učiteli a prevence negativních sociálních jevů.

V posledních dvou vyučovacích hodinách pracovních činností jsme se s žáky 6. ročníku věnovali práci s drobným materiálem za využití již nepotřebných roliček. Proč je jen tak vyhodit do papíru, když ještě mohou pěkně posloužit?

V posledním školním týdnu jsme se s žáky 8. ročníků vydali do přírody, konkrétně do lesa za Bíloveckou přehradou. Tam jsme si vytvořili zázemí, nasbírali dřevo, rozdělali oheň a opekli špekáčky a marshmellowny. Asi největší radost vyvolal nápad zahrát si schovku. V prostorách hustého lesa to byl opravdu zážitek. Osmáci zapomněli na to, že už se...

Náš první společný výlet jsme pojali jako poznávání blízkého okolí, konkrétně těškovického lomu. Putování jsme začali v Tísku a hned po vystoupení autobusu jsme věděli, kam povede naše cesta - do ZŠ Tísek, kde jsme pozdravili paní učitelky a naše budoucí spolužáky, podívali se na nové hřiště a zavzpomínali.

Závěr školního roku patří na 1. stupni již tradičně olympiádě, která se letos konala v úterý 18. června. Během celého dopoledne žáci plnili úkoly, které pro ně připravili deváťáci (ti se také postarali o hudbu, doprovod všech soutěžních družstev a společný tanec na závěr). Sladká odměna čekala na ty, kteří splnili všechny sportovní disciplíny....

Žákům 9. tříd se již nezadržitelně krátí čas na škole. Pro spolužáky, rodiče i veřejnost si připravili tablo, které je ke zhlédnutí na oknech školy. Užili si společné školní nocování - sportovali, vařili, hodovali, hráli hry, nacvičovali na akademii a taky trochu spali 🙂

Nejen za rodem Piastowců se do polského města Ratiboř ve středu 18. 6. vydali naši sedmáci. Prošli se místy gotického hradu, kudy chodívali také členové rodu Piastowců, stali se alespoň na chvíli hosty zámecké slavnosti a navštívili i perlu slezské gotiky, zámeckou kapli sv. Tomáše z Canterbury. V hlavní části budovy se pak díky interaktivním...

Marie Dluhošová, Tereza Schwarzová a Daniel Szczypka - to jsou Žáci roku 2024, kteří byli oceněni za úspěchy při vzdělávání, dovednosti a reprezentaci školy a města. Přejeme jim v dalším studiu mnoho úspěchů.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100