!!! Změna v platbách za stravné !!!

Platba za stravné na listopad proběhne automaticky inkasní platbou. Ti z vás, co si ji nezavedli a nepředali potřebné informace paní sekretářce, musí zaplatit listopad hotovostně.

Tato hotovostní platba se bude vybírat pouze ve dnech 24. a 25. 10. od 6°° do 10°°.

Aktuality 2019/2020

VÝLET DO ZOO - II. A, IV. A

15.10.2019 12:37
Již mnoho let probíhá na naší škole soutěž ve sběru starého papíru. V minulém školním roce zaslouženě vyhráli žáci loňské III.A, na druhém místě se umístili loňští prvňáci. Ze ZOO Ostrava jsme dostali 12 volných vstupenek, zbytek lístků a dopravu zaplatilo Sdružení rodičů při naší škole a...

Přespolní běh

08.10.2019 13:42
1. října se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili okresního finále v přespolním běhu. Závod se již tradičně konal ve Frenštátě pod Radhoštěm, v krásném prostředí v blízkosti skokanských můstků. Vytvořili jsme čtyři družstva, a to v kategorii mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a starší...

TEN TRAPAS NEPŘEŽIJU aneb TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ

02.10.2019 11:42
Divadelní představení o klukovi, který se ztrácí v pravidlech zdvořilosti a dělá si „etiketu“ po svém navštívili žáci 5. – 7. ročníku. V Domě kultury se nám představili Ladislav Ondřej a Michaela Dolinová, kteří nám s humorem a vtipem vysvětlili, jak se chovat v kině, na rautu, v autě a jak se...

Malotřídní školy poznávaly okolí Slatiny

16.09.2019 09:47
Devět malotřídních škol se domluvilo, že se v pátek 6. 9. budou učit jinak.  A tak přijelo do Slatiny 295 žáků a téměř třicet pedagogů z okolních škol.  Celé páteční dopoledne procházeli školáci s učiteli vyznačenou trasu v okolí Slatiny a plnili různé úkoly.   Překonávali potok po...

PRVŇÁČCI VE ŠKOLE

05.09.2019 09:29
I letos 2. září zasedli naši noví prvňáčci poprvé do školních lavic. Slavnostní přivítání proběhlo v kapli svaté Barbory v Bílovci, kde byli přítomni  zástupci města, paní ředitelka i třídní učitelky. Prvňáčky písní pozdravili i jejich starší spolužáci z pěveckého sboru Koťata. Po přivítání se...

První školní týden

Vážení rodiče, milí žáci,

tímto vás informujeme o průběhu prvního školní týdne:

pondělí - ukončení výuky po 2. vyučovací hodině

úterý - pátek bude výuka ukončena z provozních důvodů po 4. vyučovací hodině.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Dramatická  výchova

zahujejeme činnost ve

STŘEDU 16. října 13:45 - 14:45

přihlášky:

andreapilichova@tgmbilovec.cz

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA

Oznamuje, že v úterý 8. 10. 2019
zkouška pěveckého sboru odpadá.

Ohlédnutí za ozdravným pobytem 2018

85 dětí 6. a 9. tříd, třídní učitelé (Gabriela Paskerová, Ivana Meyerová, Jana Swaczynová, Tomáš Masný) – to je výčet těch, kteří se zúčastnili ve dnech 1. 10. - 6. 10. 2018 ozdravného pobytu v hotelu Bauer v obci Bílá. 6 dní jim dělali společnost 3 lektoři Občanského sdružení Hájenka z Kopřivnice. Jejich úkolem bylo připravit pro děti šestidenní program zaměřený na enviromentální výchovu a stmelení kolektivu. Vše se povedlo na jedničku! A počasí nám přálo. Dny byly plné zajímavých informací, her, soutěží i turistiky v CHKO Beskydy. Množství a kvalita „prožitkových“ i sportovních aktivit přispěla ke zdárnému průběhu. Žáci pracovali v různých týmech, skupinách, poznávali sami sebe a své spolužáky při různých činnostech. Ty byly postupně bodovány a následně i vyhodnoceny. Nechyběla ani oblíbená diskotéka a sladká tečka nakonec.

 

Celý ozdravný pobyt se vydařil, splnil svůj smysl a účel, žáci si odvezli domů spoustu nových zážitků. Celý průběh pobytu byl kladně hodnocen nejen žáky a pedagogy, ale i lektory.

 

Na financování ozdravných pobytů se podíleli: Státní fond životního prostředí (téměř 60 % uznatelných nákladů) a rodiče žáků.

 

Dojmy a emoce dětí jsou zachyceny na snímcích, které najdete v naší fotogalerii.Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/news/jsme-soucasti-prirody-ozdravny-pobyt-6-a-9-trid/

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde