!!! Platba za stravné na měsíc červen !!!

Vážení rodiče,
z důvodu vyúčtování školního roku budou vyvěšeny platební údaje na měsíc červen omezenou dobu.
Platbu je nutno uskutečnit přesně v uvedené částce se správným variabilním symbolem nejpozději do 10.6.2019.
Odhlášky na dny v posledním školním týdnu ( 24.6. - 28.6.2019)
je možno provést nejpozději do 21.6. V posledním týdnu nebude již možno odhlášku provést z důvodu správného zaúčtování na konci školního roku.
 
Děkujeme za pochopení

Aktuality 2018/2019

Máme letošního vítěze školní soutěže ve sběru starého papíru

17.06.2019 08:32
Také letos na naší škole probíhala celoroční celoškolní soutěž ve sběru starého papíru, díky němuž můžeme sponzorovat levharta cejlonského v ZOO Ostrava. Letos putuje levhartovi částka 3 700 korun. Nejlepšími sběrači tohoto školního roku jsou třídy 3. A a 1. A. Obě nejpilnější třídy díky volným...

ŠKOLNÍ VÝLET - PÁŤÁCI

10.06.2019 07:09
Ve čtvrtek 30. května jsme obě páté třídy jely na výlet do Olomouce. V plánu byla plavba lodí a Pevnost poznání. V přístavišti nás rozdělili do tří skupin.  Jedna plula na lodi, další šla na procházku a ta třetí hrála velice zajímavou hru, ve které nešlo jenom o rychlost, ale i o vědomosti....

ŠKOLNÍ VÝLET TŘÍDY 8. B

07.06.2019 10:23
Dne 29.5.2019 se vydali žáci 8. B do Olomouce, kde je čekal bohatý program. Nejprve navštívili lanové centrum Proud, kde se naučili techniku vzájemného jištění a následně zdolávali nejrůznější překážky ve výškách. Nakonec je čekal adrenalinový bonbónek v podobě houpačky ve výšce 16 metrů. Další...

EXKURZE V BARTOŠOVICÍCH

07.06.2019 10:21
3. června navštívili naši prvňáčci Záchrannou stanici v Bartošovicích, kde se ošetřovatelé starají o zraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy Děti viděly spoustu tamních zvířecích „nájemníků“ a seznámily se s jejich pohnutým životním příběhem. Už vědí, jak se zachovat, najdeme-li v...

Školní výlet třídy 8. B

07.06.2019 08:27
  Dne 29.5.2019 se vydali žáci 8. B do Olomouce, kde je čekal bohatý program. Nejprve navštívili lanové centrum Proud, kde se naučili techniku vzájemného jištění a následně zdolávali nejrůznější překážky ve výškách. Nakonec je čekal adrenalinový bonbónek v podobě houpačky ve výšce 16...

NAVŠTÍVIT VÍDEŇ – UŽÍT SI VÍDEŇ

05.06.2019 09:02
Tento slogan byl beze zbytku naplněn 24. května, kdy v brzkých ranních hodinách vyrazila skupina žáků z 8. a 9. tříd na jednodenní výlet k našim jižním sousedům za krásami Vídně. V průběhu dopoledne jsme s žáky prošli a viděli hlavní památky v centru, kde na nás dýchla atmosféra...

ADAPTAČNÍ KURZ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

04.06.2019 10:40
Na nástup do školy se některé děti velmi těší, některé o něco méně, ale všechny mají obavy z velké změny, která je čeká. Adaptační kurz dětem pomáhá seznámit se s novou školou, paní učitelkou i novými kamarády. Naši budoucí prvňáčci absolvovali třídenní kurz, kde si vyzkoušeli sedět v...

Den Země 2019

29.05.2019 10:10
Žáci naší školy se zapojili do sítě celorepublikové akce „ČISTÍME SVÉ MĚSTO“ v rámci projektu Dne Země, který se uskutečnil na naší škole v pátek 24. 5. 2019. Po úvodní teoretické hodině se žáci ve skupinkách vydali uklízet vybrané lokality města Bílovce, například park Střelnice, okolí...

PROJEKT VČELY - 3. A

29.05.2019 10:03
Lidé si začínají uvědomovat význam včel a jejich přínos pro člověka, a proto byl 20. květen vyhlášen jako Světový den včel. Na tento den měli třeťáci připraven projekt, ve kterém propojili znalosti z českého i anglického jazyka, matematiky i prvouky. Ve středu jsme navštívili Český svaz včelařů v...

DEVÁŤÁCI VE SVĚTĚ TECHNIKY

29.05.2019 08:41
Dne 22. května navštívili žáci 9. tříd v rámci projektu MAP Svět techniky v Ostravě. Byli rozděleni do tří vzdělávacích programů zaměřených na chemii, fyziku a matematiku. Žáci, kteří se zúčastnili programu Pr.V.K.Y, si prostřednictvím různých experimentů oživili orientaci v periodické soustavě...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MINIVERNISÁŽ MAP 2

Seznam přijatých dětí do MŠ

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde