Úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ Wolkerova

od 1.září 2019 se bude provádět bezhotovostní platba za předškolní vzdělávání a to vždy od 5. do 15. dne v daném měsíci.
 
Informace potřebné k úhradě:
 
částka:        300,- Kč
 
číslo účtu:    3000938801/0100
 
zpráva pro příjemce:    jméno a přijímení dítěte
 
variabilní symbol: 7
 
!!! při zadání platby musí být uvedeny všechny výše popsané údaje !!!

Aktuality 2018/2019

ŠKOLNÍ VÝLET 6. ROČNÍKŮ aneb máme rádi vodu

27.06.2019 12:27
Třídní učitelé 6. ročníků (Mgr. Masný a Mgr. Swaczynová) se po dlouhém rozmýšlení rozhodli, že rovněž šesťáci si zaslouží za svou celoroční usilovnou práci školní výlet. Ten se uskutečnil ve středu 12. 6. 2019. Cílem byly Teplice nad Bečvou, kde jsme prošli kolonádu, přebrodili Bečvu (několikrát) a...

Školní výlet 7.B

26.06.2019 09:18
V pátek 14. 6. 2019 jsme se společně vypravili vlakem do Brna, kde jsme navštívili Laser game a lanové centrum.   Po příjezdu jsme se přesunuli do centra Brna, kde měli žáci krátký rozchod a možnost se občerstvit. Poté jsme se vydali pěšky do Laser arény, kde se třída rozdělila do čtyř...

ZŠ TGM BÍLOVEC BYLA OPĚT SOUČÁSTÍ NEJVĚTŠÍHO BĚŽECKÉHO DNE V ČESKÉ REPUBLICE

26.06.2019 09:17
T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH - RŮZNÍ BĚŽCI, RŮZNÁ MÍSTA, JEDNA MYŠLENKA 19. června 2019 proběhl po celé republice T-MOBILE Olympijský běh, kterým Český olympijský výbor oslavil Olympijský den. V různých městech vyběhli v 10 hodin na trať žáci základních škol. Pro naše závodníky jsme připravili...

KOŤATA ZPÍVALA NA DNI MĚSTA

25.06.2019 10:30
Písní Prázdniny, Konvalinka a šlágrem  K. Zicha Paráda obohatil pěvecký sbor Koťata bílovecký den města, který se konal v sobotu 22. června. Na klavír nás doprovodila p. uč. L. Hořínová. O týden dříve, také v sobotu, zazpívala Koťata v bílovecké kapli novým občánkům a písničkou také...

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ BEZ UČEBNIC

19.06.2019 12:54
Pro žáky 8. a 9. tříd, kteří se učí ruský jazyk, jsme nově zorganizovali projektový den s jednoduchým a výstižným názvem Ruský den. V průběhu čtyř vyučovacích hodin měli žáci příležitost poznat na vlastní kůži alespoň zlomek z ruských tradic, kultury i kuchyně. RUSKÝ DEN OČIMA ŽÁKŮ V pondělí 10....

ODŘIVOUSEK MÁ ZA SEBOU DIVADELNÍ PREMIÉRU

19.06.2019 12:47
V minulém týdnu se ve velkém sále Domu kultury konala představení divadelního spolku Odřivousek, který navštěvují žáci 6.- 8. ročníku naší školy. Pohádku O pravdomluvné rybce, která napraví nejen království, ale i falešného krále Krasomila či čarodějnici Čurymůru, zhlédli dopoledne žáci TGM i děti...

Máme letošního vítěze školní soutěže ve sběru starého papíru

17.06.2019 08:32
Také letos na naší škole probíhala celoroční celoškolní soutěž ve sběru starého papíru, díky němuž můžeme sponzorovat levharta cejlonského v ZOO Ostrava. Letos putuje levhartovi částka 3 700 korun. Nejlepšími sběrači tohoto školního roku jsou třídy 3. A a 1. A. Obě nejpilnější třídy díky volným...

ŠKOLNÍ VÝLET - PÁŤÁCI

10.06.2019 07:09
Ve čtvrtek 30. května jsme obě páté třídy jely na výlet do Olomouce. V plánu byla plavba lodí a Pevnost poznání. V přístavišti nás rozdělili do tří skupin.  Jedna plula na lodi, další šla na procházku a ta třetí hrála velice zajímavou hru, ve které nešlo jenom o rychlost, ale i o vědomosti....

ŠKOLNÍ VÝLET TŘÍDY 8. B

07.06.2019 10:23
Dne 29.5.2019 se vydali žáci 8. B do Olomouce, kde je čekal bohatý program. Nejprve navštívili lanové centrum Proud, kde se naučili techniku vzájemného jištění a následně zdolávali nejrůznější překážky ve výškách. Nakonec je čekal adrenalinový bonbónek v podobě houpačky ve výšce 16 metrů. Další...

EXKURZE V BARTOŠOVICÍCH

07.06.2019 10:21
3. června navštívili naši prvňáčci Záchrannou stanici v Bartošovicích, kde se ošetřovatelé starají o zraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy Děti viděly spoustu tamních zvířecích „nájemníků“ a seznámily se s jejich pohnutým životním příběhem. Už vědí, jak se zachovat, najdeme-li v...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

!!! Platba za stravné na měsíc červen !!!

Vážení rodiče,
z důvodu vyúčtování školního roku budou vyvěšeny platební údaje na měsíc červen omezenou dobu.
Platbu je nutno uskutečnit přesně v uvedené částce se správným variabilním symbolem nejpozději do 10.6.2019.
Odhlášky na dny v posledním školním týdnu ( 24.6. - 28.6.2019)
je možno provést nejpozději do 21.6. V posledním týdnu nebude již možno odhlášku provést z důvodu správného zaúčtování na konci školního roku.
 
Děkujeme za pochopení

Seznam přijatých dětí do MŠ

Bludiště - 23. 3. v 11 : 20 na ČT:D

projekt

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka, Bílovec

Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1.stupně.

Pobyt proběhne od 8. do 19. října v hotelu MESIT v Horní Bečvě. Nápní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regenaraci nebo prevenci nemocí dýchacích cest. Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejíž vzniku se podílí znečištění ovzduší.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Projekt "Za zdravím do přírody"

je spolufinancován ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během ozdravného pobytu projdou žáci 2. stupně ZŠ ekologickým terénním programem zaměřeným na EVVO. Seznámí se s tématy: čistota ovzduší, les, půda, voda, trvale udržitelný rozvoj, problémy životního prostředí, člověk a krajina.

Termíny: podzim 2018 a podzim 2019

Místo. Bílá - Staré Hamry
Financování: 58,61% z SFŽP

Milí rodiče a učitelé,

Jako každoročně na naší škole probíhá celoroční soutěž ve sběru starého papíru pro třídní kolektivy. Letos ve spolupráci se Sdružením rodičů zavádíme novinku – za odměnu do ZOO pojedou dva vítězné třídní kolektivy a to zcela zadarmo – Sdružení rodičů bude financovat autobus i vstupenky nad rámec výhry.

divadelní kroužek

každé úterý

13. 45 – 15. 00

POZOR ZMĚNA:
Začínáme 2. 10. 2018

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA
 

KAŽDÉ ÚTERÝ

5. vyučovací hodina – 1. – 2. třída
6. vyučovací hodina – 3. – 5. třída

PRVNÍ ZKOUŠKA - 25. září 2018



              Těší se Mgr. Andrea Pilichová 


Ohlédnutí za

 

ADAPŤÁKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspekční zpráva 2015

nabízíme k přečtení inspekční zprávu ČŠI hodnotící naší školu.

Ke stažení zde