AKTUÁLNĚ

V hodinách fyziky jsme se pustili do výroby 2D modelu čtyřdobého zážehového motoru. Chtělo to hodně trpělivosti, představivosti a přemýšlení, ale už chápeme chod motoru, jeho 4 doby a taky si dovedeme představit pohyb pístu, sacího i výfukového ventilu a funkci svíčky.

Ve čtvrtek 11. dubna proběhl na naší škole Den otevřených dveří. V doprovodu svých rodičů si měli malí předškoláci a budoucí šesťáci možnost prohlédnout všechny prostory školy. Dozvěděli se detailní informace o chodu naší školy a metodách výuky, o prostředí, ve kterém se děti učí a rozvíjejí své vědomosti a dovednosti, a také o tom, kde se...

Umíš pracovat s podtlakem? Poznáš zvířata naší přírody? Umíš prasknout co nejrychleji nafouknutý balónek? Sestavíš model oka? Pojmenuješ byliny z našich zahrádek? Vyluštíš křížovku? Umíš se řídit svým hmatem?

Je již nepsanou tradicí, že se žáci 2. stupně naší školy každoročně účastní výtvarné soutěže pořádané Střediskem volného času v Ostravě - Zábřehu, a to v rámci projektu Den Země. Ani v letošním ročníku tomu nebylo jinak. Organizátoři tentokráte zvolili velmi působivé, tvořivé a kreativitě otevřené téma: V moři je místa dost! Technika ke ztvárnění...

Žáci naší školy byli pozváni Statutárním městem Opava ve spolupráci se ZŠ Šrámkova v Opavě k účasti ve výtvarné soutěži u příležitosti výročí 800 let založení města Opavy. Ani na minutu jsme neváhali, protože takové výročí se musí patřičně oslavit! Žáci se pustili do práce a pod jejich šikovnýma rukama začala vznikat opravdu velmi povedená díla,...

Začínající jarní období a blížící se Velikonoce v nás evokují probouzení se do barev. Dostali jsme chuť je zakomponovat i do interiéru naší školní kuchyňky, a to prostřednictvím velikonoční tabule. Navázali jsme tak na čas vánočních svátků, kdy se nám zdařile podařilo ukázat, jak by mohl vypadat vánočně prostřený stůl.

V předvečer nejvýznamnějších křesťanských svátků jsme se se zájemci 7., 8. a 9. ročníků vydali do ostravského divadla Jiřího Myrona, abychom zhlédli muzikálově zpracovaný příběh posledního týdne života Ježíše Krista, muzikál Jesus Christ Superstar.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100