Žák roku 2024

14.06.2024

Marie Dluhošová, Tereza Schwarzová a Daniel Szczypka - to jsou Žáci roku 2024, kteří byli oceněni za úspěchy při vzdělávání, dovednosti a reprezentaci školy a města. Přejeme jim v dalším studiu mnoho úspěchů.


Daniel Szcypka 

Daniel je žák V. B třídy. Po celou dobu školní docházky je vzorným žákem s výborným prospěchem a všestranným nadáním. Obzvláště vyniká v matematice, českém i anglickém jazyce. Ve školních kolech různých soutěží se pravidelně umisťuje na předních příčkách - jedná se například o matematické soutěže Matematický klokan, O vánočního kapra, O velikonoční kraslici. Pravidelně se zúčastňuje recitačních soutěží, školu několikrát reprezentoval v okrskovém a okresním kole. V přírodovědných soutěžích prokázal obrovský přehled a široké spektrum znalostí a opakovaně pomohl družstvu k vítězství.

Několik let zpívá ve školním pěveckém sboru Koťata, se kterým vystupuje při různých slavnostních příležitostech. Navštěvuje Základní uměleckou školu v Bílovci, kde se věnuje hře na kytaru. Ani sport mu není cizí, je členem oddílu stolního tenisu, pravidelně trénuje a účastní se postupových soutěží, probojoval se do republikového kola.

Daniel je vášnivý čtenář, sám také píše příběhy a tvoří komiksy. V kolektivu je oblíbený, nepokazí žádnou srandu a dovede ostatní rozesmát.


Tereza Schwarzová 

Tereza Schwarzová je žákyní 9. A. Patří k žákům s vynikajícími studijními výsledky, kterých dosahuje po celých devět let. Ke vzdělávání přistupuje velmi zodpovědně. Své nabyté vědomosti pravidelně uplatňuje v různorodých soutěžích a olympiádách, její specializací jsou především soutěže sportovní a přírodovědné. V tomto školním roce reprezentovala školu v orientačním běhu, kde obsadila 7. místo, v oblastním kole Přírodovědné soutěže se umístila na vynikajícím 3. místě a postoupila do krajského kola.

Volný čas rovněž věnuje sportu. Terka je členkou Turistického oddílu TJ Spartak Bílovec 4 roky. I zde je oceňována za její cílevědomý a velmi zodpovědný přístup v aktivitách a v přípravě na závody, který jí přináší úspěchy. V loňském roce v kategorii starších žákyň se na Mistrovství České republiky umístila na 2. místě a byla vítězkou Českého poháru. Úspěšně si vede v závodech i letos, v Krajském poháru ve mladších dorostenkách obsadila 3. příčku.

Terezka od mala velmi ráda maluje především na plátno, její obrázky zachycují krajinu a zvířata. Také byste ji mohli potkat u bílovecké přehrady, kde pravidelně běhá a trénuje na kolečkových bruslích. Bylo nám prozrazeno, že doma pomáhá, protože musí.

Po ukončení základní školy bude ve studiu pokračovat na Gymnáziu M. Koperníka v Bílovci.


Marie Dluhošová 

Maruška je žákyní 9. B. Po celou dobu školní docházky je vzornou a pilnou žačkou, vždy s výborným prospěchem ve všech předmětech a se vzorným, skromným chováním ke spolužákům i vyučujícím. Ve škole se opakovaně zúčastňuje soutěží, např. výtvarných soutěží nebo olympiády v českém jazyce. Za zmínku stojí také účast v literární soutěži nebo matematické soutěži družstev v Ostravě. Letos se jí podařilo postoupit z 3. místa okresního kola olympiády v českém jazyce a v rámci Moravskoslezského kraje se umístila na krásném 5. místě.

Svůj volný čas Maruška intenzivně věnuje hudbě, zpěvu a tanci. Od 1. třídy navštěvuje baletní obor v Základní umělecké škole v Klimkovicích, zúčastňuje se školních tanečních vystoupení a koncertů. Od letošního roku zpívá v kapele jako sólová zpěvačka. Vystupovala např. na benefičním koncertu pro mladé s hendikepem nebo v ostravském klubu Parník.Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100