Olympiáda 2024

24.06.2024

Závěr školního roku patří na 1. stupni již tradičně olympiádě, která se letos konala v úterý 18. června. Během celého dopoledne žáci plnili úkoly, které pro ně připravili deváťáci (ti se také postarali o hudbu, doprovod všech soutěžních družstev a společný tanec na závěr). Sladká odměna čekala na ty, kteří splnili všechny sportovní disciplíny. Děkuji Sdružení rodičů při naší škole, které akci finančně podpořilo, a našim deváťákům za skvělou pomoc. 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Hana Opálková  

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100