Recyklujeme nepotřebné - tvoříme krásné

25.06.2024

V posledních dvou vyučovacích hodinách pracovních činností jsme se s žáky 6. ročníku věnovali práci s drobným materiálem za využití již nepotřebných roliček. Proč je jen tak vyhodit do papíru, když ještě mohou pěkně posloužit?

Žáci měli za úkol vytvořit květinovou koláž, což se jim moc povedlo. Co myslíte?

Za vyučující ČP  S. Smolová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100