Výlet 6. tříd

24.06.2024

Náš první společný výlet jsme pojali jako poznávání blízkého okolí, konkrétně těškovického lomu. Putování jsme začali v Tísku a hned po vystoupení autobusu jsme věděli, kam povede naše cesta - do ZŠ Tísek, kde jsme pozdravili paní učitelky a naše budoucí spolužáky, podívali se na nové hřiště a zavzpomínali.

Pokračovali jsme překrásnou přírodou do Těškovic. Štěstí nám přálo a děti i vyučující ze ZŠ Těškovice byly venku, a tak jsme je pozdravili a podívali se na nádhernou bylinkovou zahrádku.

Těškovický lom, cíl naší cesty, se svým parádním altánem, který slouží k posezení a opékání, byl opravdu krásný. Zde jsme se občerstvili, někteří z nás opekli i buřty, pobavili se a čekala nás zpáteční cesta.

Počasí přálo, vše se vydařilo a my už plánujeme příští školní výlet.

Momentky ve fotogalerii.

Šesťáci a třídní učitelky  

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100