Výlet 7. ročníků - Ratiboř

18.06.2024

Nejen za rodem Piastowců se do polského města Ratiboř ve středu 18. 6. vydali naši sedmáci. Prošli se místy gotického hradu, kudy chodívali také členové rodu Piastowců, stali se alespoň na chvíli hosty zámecké slavnosti a navštívili i perlu slezské gotiky, zámeckou kapli sv. Tomáše z Canterbury. V hlavní části budovy se pak díky interaktivním programům dozvěděli vše o městě Ratiboř, o historii rodu Piastowců, o dobovém soudnictví i architektuře.

V nedalekém muzeu zhlédli hrob posledního člena ratibořské větve Přemyslovců včetně originálu zlomeného meče (jako symbolu vymření po meči) a egyptskou výstavu, jíž dominovala mumie mladé Egypťanky. Praktickou částí byla tvorba gotické vitráže, kterou si žáci mohli odvézt domů.

Momentky ve fotogalerii


Mgr. Lenka Hořínová, Mgr. Lesja Patso, Mgr. Lucie Meluchová   


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100