Zpívání na slavnostních obřadech v kapli sv. Barbory

17.11.2022

Je již tradicí, že se naši žáci podílí na slavnostních obřadech v kapli sv. Barbory v Bílovci, které organizuje komise SPOZ. V měsíci listopadu jsme kytičkou milých písní a příjemným slovem básní přivítali nové občánky města a popřáli jubilantům k významným životním jubileím. A ti si s námi dokonce zazpívali. Odměnou byl dětem vřelý potlesk. Barči, Terezce, Klárce, Adamovi, Danielovi a Kryštofovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 Mgr. A. Pilichová, Mgr. L . Stará, Bc. G. Dreslerová 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100