Žákyně školního roku 2022/2023

12.06.2023
Jak to bylo u nás, kdo se těšil z čestného žákovského titulu? 

Natálie Stanovská

Po projednání v pedagogické radě bylo vyučujícími souhlasně rozhodnuto, že držitelem čestného titulu Žák/žákyně roku bude za ZŠ Wolkerova pro tento školní rok Natálie Stanovská ze třídy II. D. Teprve v září 2022 se Natálie stala novou žákyní šestého ročníku naší školy, postupně poznávala nové spolužáky, vyučující i neznámé školní prostředí kmenové školy ZŠ TGM v Bílovci,nyní v červnu 2023 je už pedagogickými pracovníky navržena k převzetí tohoto prestižního ocenění. Natálie se s velkým nasazením zapojuje do výuky, je přirozeným příkladem ostatním žákům v prospěchu i chování. Nutno vyzdvihnout její přátelskou povahu, ochotu vždy pomoci ostatním, ale také její svědomitou domácí přípravu, díky které Natálka zvládá i obsahově náročnější učivo naukových předmětů na výbornou. Mezi její mimoškolní záliby patří čtení knih pro mládež, pečení sladkých i slaných pochutin, ráda se věnuje kresbě japonských hrdinů z komiksů a seriálů. Za její výborné výsledky ve škole, pracovitost a příkladné chování si toto významné ocenění jednoznačně zaslouží.

Výše uvedené zhodnocení si Nátálka Stanovská vyslechla společně se svou maminkou ve středu 7. června v kapli sv. Barbory v Bílovci, kde proběhlo slavnostní předávání ocenění Žák a žákyně roku 2023.

Zástupci jednotlivých školních i mimoškolních vzdělávacích institucí v Bílovci nominovali vždy jednoho ze svých svěřenců, který "vyčnívá" nad ostatními. Za naše pracoviště ZŠ Wolkerova byla pro letošní školní rok tímto "oceněným vrcholem" žákyně 6. r. Natálie Stanovská (na foto vpravo), která dorazila na slavnostní předávání cen se svoji maminkou Ta dokázala spontánně projevit radost z úspěchu své dcery (na foto vlevo). Všem výhercům gratulujeme a přejeme příjemně a hlavně bezpečně strávené letní prázdniny.Za kolektiv pedagogických pracovníků L. Výtisková, V. Wolf Kvitová 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100