Žák roku 2023/2024

07.06.2024

V letošním školním roce bylo prestižní bílovecké ocenění ˇŽák roku předáno za naše pracoviště ZŠ Wolkerova Marku Jiříčkovi, žákovi 7. ročníku.

V jednoznačné pedagogické shodě byl námi navržen na získání tohoto ocenění pro svou laskavou povahu, schopnost pomáhat druhým, snahu při vzdělávání, vzorné plnění žákovských povinností, reprezentaci školy při účasti na školních soutěžích v oblasti sportovní, výtvarné i hudební. Je toho nemálo, co jsme dokázali u Marka v návrhu na jeho ocenění uvést.

Jsme rádi, že ho v kolektivu třídy/školy máme, je na něj spolehnutí ve všech oblastech vzájemné spolupráce s námi pedagogy i s pracovníky asistenční podpory. Takové žáky s milým úsměvem, vřelým srdcem a laskavým jednáním si můžeme přát v profesi učitele každým rokem, někdy si o tom necháme jen "zdát".

Marku, děkujeme. Tvé ocenění a radost z něj je také oceněním naší učitelské práce a vzájemné spolupráce. Klidný konec školního roku 2023/2024 přejeme Markovi a také jeho spolužákům, kteří se s ním v letošním školním roce jako vycházející žáci školy rozloučí. Věřím, že se v životě – v našem městě či jeho okolí – ještě potkají a rádi spolu zavzpomínají na společně časy strávené ve školních lavicích "Wolkerky".

Za pracoviště ZŠW V. Wolf Kvitová, TU L. Výtisková


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100