Výtvarná soutěž - Leť, ptáku leť!

22.03.2023

Je již téměř nepsanou tradicí, že se naši žáci 2. stupně zapojují do výtvarné soutěže Den Země, každoročně pořádanou  Střediskem volného času Ostrava-Zábřeh.

Tématem letošního ročníku bylo ztvárnění pohybu letu ptáka. Techniku si mohli autoři zvolit sami: kresba, malba, skica za použití tempery, vodových barev, tužky, suchého pastelu, pastelek či voskového pastelu.

Zachycení pohybu je velice těžké, ale naši žáci se s ním velice dobře vypořádali, což můžete zhodnotit ve fotogalerii.Děkujeme žákům za reprezentaci školy a přejeme jim co nejlepší umístění v této soutěži.

vyučující výtvarné výchovy

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100