Výsledky zápisu do ZŠ

09.05.2023

Číslo jednací: 224/2023TGM-R

Datum vydání rozhodnutí: 09. 05. 2023

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně: Přijímá ke vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, od 1. 9. 2023 žadatele o přijetí uvedené pod těmito registračními čísly:

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Datum vyvěšení: 09. 05. 2023

Datum stáhnutí vyvěšeného seznamu:

Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100