Ve středověku na zámku v Bílovci

17.10.2023

SKRYTÝ STŘEDOVĚK na pátek třináctého?


Pátek třináctého nás nevystrašil, naopak jsme s našimi žáky navštívili vzdělávací lekci v prostředí sklepních prostorů bíloveckého zámku s názvem "Skrytý středověk". Expozice nás zavedla do nejhlubší historie tohoto místa, kdy zde namísto zámku stál bílovecký městský hrad. Převlečeni za rytíře jsme prošli labyrintem zámeckého podzemí cestou v čase zpět do 15. a 16. století.

Během prohlídky žáci plnili interaktivní úkoly, které nám program nabídl. Jednalo se například o konstrukci modelu hradu z kostek, vyprávění dobového příběhu dle obrázkové osnovy, poznání starodávných řemesel či sestavení obloukové klenby, která tvořila nosnou konstrukci stropů, střech a mostů. Pomyslně jsme procházeli staletími a při poznání vývojových fází hradu nám byly k naší představivosti nápomocny nasvícené 3D modely hradu a obrazové komentované přílohy dokreslující například tři různé varianty vstupní brány. 

K vidění byly také exponáty dobového oblečení, královského trůnu a meče, které jsme měli možnost vyzkoušet. Na závěr velmi zdařilého programu jsme všichni podepsali nobilitační glejt husím brkem, což podtrhlo tu správnou historickou atmosféru. Jsme velmi rádi, že jsme měli možnost tento vzdělávací program navštívit mezi prvními. Tímto muzeu v Bílovci a všem zaměstnancům moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu. L. Výtisková (vyučující)

Pozn. Nobilitace (z lat. nobilis – vznešený; šlechtický titul) znamená povýšení do šlechtického stavu, často spojené s udělením titulu, erbu, atd. Nobilitace znamenala uznání svobodné osoby a zároveň její zařazení do družiny určitého panovníka, později mezi dvorskou šlechtu. Právo nobilitovat měl pouze panovník a jen v monarchiích mohla mít šlechta společenský význam a smysl.


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100