Úspěch v literárně-výtvarné soutěži Příběh obrazu 2023

07.06.2023

V měsíci dubnu jsme psali, že se naše žákyně 9. r. Natálie Tancošová zapojila do literárně-výtvarné soutěže Příběh obrazu 2023, jejímž organizátorem byla místní ZŠ Komenského. Natálka si ke svému výtarnému ztvárnění zvolila v daném tématu České výtvarné umění malíře Karla Černého a jeho obraz Tanec v zahradě.

Technikou tisku z koláže ztvárnila namalovaný obraz, kde dokázala svým pojetím uplatnit prvky tvořivosti při kresbě i malbě. Volným psaním pak literárně doplnila obsahové vnímání obrazu, zde uplatnila svou příběhovou fantazii i pocitové vnímání barev a vyobrazených postav.

Vyhodnocením své soutěžní práce získala mimořádné speciální ocenění, které si byla na slavnostním vyhlášení v městské knihovně společně se svou maminkou převzít. Děkujeme za účast v soutěži, která byla organizátory soutěže oceněna dárkovým certifikátem v hodnotě 1 000 Kč na Letní uměleckou školu v Bílovci a jinými drobnými předměty, ve škole pak pochvalou třídního učitele a vyučující výtvarné výchovy.   V. Wolf Kvitová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100