S velitelem Městské policie v Bílovci  u nás, s námi, s ním i spolu

04.10.2023
Smysluplná hodinka – bezpečnost, chodec, cyklista, dopravní značky, cizí osoby, chování na veřejnosti, kriminalita ve městě...?


Žáci se na pozemních komunikacích objevují v rolích chodců, cyklistů či cestujících v dopravním prostředku. Zajištění bezpečnosti proto není pouze povinností okolních účastníků silničního provozu, ale také jejich. Není na místě podcenit informovanost žáků o pravidlech v dopravě, proto dne 27. září dorazil do naší školy velitel strážníků Městské policie Bílovec pan Pavel Kudela, který  "proškolil" všechny přítomné o bezpečném chování nejen na cestách. 

Témata jako vybavení cyklisty, dopravní značení nebo důležitost semaforů byla podrobně rozebrána. Pan velitel uváděl mnoho praktických příkladů, díky kterým dokázal osvětlit i složitější situace, které mohou na silnicích nastat. Během besedy s žáky vypracoval poster s dopravními značkami, který bude skvělým pomocníkem při dopravní výchově v rámci prvouky a vlastivědy. Vlastnoručně vyrobená učební pomůcka je pro naše žáky vždy motivačním prvkem při opakování učiva.

V povídání byla zmíněna byla také důležitost reflexních prvků při snížené viditelnosti, která je zásadní prevencí dopravních nehod. Každý z žáků pak dostal reflexní pásku a nálepku na batoh či bundu. Ke konci besedy byl prostor na dotazy. Toho žáci nadšeně využili. Zajímalo je vybavení strážníků, kriminální činnost v Bílovci, ale také konkrétní možnosti, jak reagovat na nepříjemné situace, se kterými se setkávají v běžném životě – v obchodě, v parku, na náměstí, na chodníku apod.

Oceňujeme otevřenost pana velitele k žákům a k jejich otázkám, na které se vždy snažil odpovědět tak, aby jednoduše pochopili význam sděleného, odpovědi protkal zkušenostmi i cennými radami. S profesionální laskavostí a policejním důrazem současně dokázal zohlednit sníženou úroveň kognitivního a smyslového vnímání některých žáků, projevil trpělivost, smysl pro dětskou zvídavost i humor, čímž umocnil příjemnou uvolněnou atmosféru, současně poskytl důležité informace probíraných témat. 

Těšíme se na další setkání, třeba v měsíci dubnu – v měsíci bezpečnosti, kdy si pravidla bezpečného chování a pohybu připomene. Aneb jak praví známé přísloví "opakování je matka moudrosti". V. Wolf Kvitová, A, Víchová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100