Roboti u nás, no spíše Robůtci

29.01.2024

Může být recyklace také legrace?

Staré nepoužívané stavebnice či kousky dřeva obvykle najdou svůj konec v koši, v lepším případě v peci. Žáci II.D jim však vdechli nový život prostřednictvím tvorby v předmětu Člověk a svět práce, konkrétně v rámci okruhu Práce s technickými materiály, kde zpracovávají dřevo, kovy, v tomto případě také silikon.

Každý žák si navrhnul svého robota, vymyslel si, odkud pochází a co je jeho údělem. Tak se v dílnách začaly pomalu objevovat oživlé "stroje" z různých planet, přicházející na Zemi poznávat místní obyvatele a učit je o mimozemských civilizacích. Někteří roboti však neměli hezké úmysly, a dokonce se snažili naši planetu zničit. To se jim naštěstí nepodařilo, a teď zpacifikovaní střeží chodby ZŠ Wolkerova. A. Víchová, vyučující ČSP

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100