Projektová výuka – ruské reálie (Moskva, Petrohrad)

08.02.2023

V pondělí 30. 1. 2023 proběhl v 8. ročníku projekt nazvaný Tohle je Moskva. Žáci se jeho prostřednictvím seznámili s historií vzniku Moskvy a dnešní metropolí: její rozlohou, obyvatelstvem a dopravou (letiště, metro, nádraží), ale také s památkami města, divadly a kulturou. Na závěr si žáci nakreslili tradiční ruskou matrjošku a naučili se základní barvy.

V témže týdnu podnikli virtuální procházku Ruskem, konkrétně překrásným Petrohradem, také žáci 9. ročníku - seznámili se s historií města, prošli se po Něvském prospektu, navštívili majestátný Zimní palác s Ermitáží, obdivovali Kateřinský palác s nádhernou Jantarovou komnatou, jejíž ztracené bohatství je stále opředeno tajemstvím. Zavítali také do Petropavlovské pevnosti s pravoslavným chrámem Petra a Pavla a do mnoha dalších pamětihodností. Neopomenuli jsme navštívit ani příměstskou část Petrodvorec s jeho věhlasnými fontánami a sochami. Podívali se do petrohradského metra i na nejvyšší mrakodrap Ruska a Evropy  - Lacht Centr. Závěrem odpovídali na otázky, pracovali s mapou, vyluštili čtyřsměrku, skládali a poznávali obrázky.

Věříme, že se žákům projektové vyučování velmi líbilo a že snad jednou budou mít příležitost navštívit obě města osobně.

Vyučující ruského jazyka

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100