Přírodovědné dopoledne

24.04.2023

Poznáš jarní květiny či jehličnany? Umíš pojmenovat orgány lidského těla? Víš, proč je možné chytit rybu na magnetickou udici? Vykouzlíš z plastelíny těleso, které na vodě plave? Znáš chráněné živočichy a vyluštíš správně tajenku přírodopisné křížovky? 

Těmito úkoly se zabývala družstva žáků 5. tříd ze ZŠ a MŠ Komenského v Bílovci, ZŠ a MŠ v Tísku, ZŠ a MŠ v Bravanticích a také domácí družstvo během přírodovědného dopoledne, které se u nás konalo v rámci spolupráce škol již podruhé. 

Vítězným družstvem se stalo "KOMANDO" ze ZŠ a MŠ Komenského v Bílovci. Dopoledne jsme si všichni skvěle užili a těšíme se na setkání opět v příštím školním roce.

Momentky ze soutěže viz fotogalerie.

Ing. I. Meluzinová, Ing. I. Meyerová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100