Polytechnické vzdělávání v 6.A

28.06.2023

V pondělí 26. 6. navštívil naši školu opět pan Samuel Fojtů, aby se spolu s žáky 6. A věnoval polytechnické tvorbě.V úvodu vyučování jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o historii dopravy, prvopočátcích železnice až po současnost. Také jsme trochu zavzpomínali, co již víme o výrobě páry a funkci parního stroje. Následně jsme si podle plánku připravili potřebné komponenty a pustili se do sestavování a slepování svého vlastního vagónku. Dokonce i paní učitelka dostala úkol - sestrojit mašinku! Tu jsme společně pojmenovali Lucie (na počest naší paní třídní učitelky). Mašinka poté doslala i své evidenční číslo: 007/23. Námi vytvořená souprava vagónků a mašinky se dnešního dne připojí k dalším soupravám Nekonečného vlaku, který je k vidění až do konce srpna ve Vagonářském muzeu ve Studénce a který k dnešnímu dni tvoří cca 626 vozů. A budou přibývat i další...Více ve fotogalerii.za žáky 6.A Mgr. S. Smolová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100