Pěstitelské činnosti v období babího léta

27.09.2023

Pěstitelské práce na Wolkerce – podzimní činnosti – školní zahrada – máme radost

Předmět Člověk a svět práce je zaměřen na přípravu žáků k praktickému životu spojenému s výkonem povolání. Jedním z plněných okruhů jsou i pěstitelské práce, a to nejen proto, že někteří z našich žáků pokračují po absolvování základní školy na učební obor zahradník. Během tzv. "pěstitelek", jak jim žáci s oblibou říkají, dochází k rozvoji základních manuálních dovedností využitelných při práci na zahradě jako je pletí, okopávání, rytí či sázení. 

Školní záhony a zahrada nejsou u nás zas až tak veliké, aby pohled na ně vzal nám všem důležitou pracovní motivaci, naši žáci jsou navíc velmi zruční a pečují o ně v menší či větší míře samostatnosti s potřebným pedagogickým vedením a oporou. Jak se jim to daří, posuďte sami. Spousta práce nás ještě čeká, podzim teprve začal a pokud nebude pršet, brzy doplejeme to, co je potřeba. Víme, že záhony po sklizni nemůžeme nechat bez pěstitelského zásahu, to by bylo velkou pěstitelskou chybou. Úprava půdy před zimou ve fázi dokončení nás ještě čeká.

Za nás RADOST POHLEDĚT. V. Wolf Kvitová, A. Víchová (vyučující ČSP)

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100