Olympiáda z českého jazyka

18.04.2023

Zájemci z řad žáků 8. a 9. tříd se každoročně účastní Olympiády z jazyka českého, která poměřuje jejich znalosti nejen z oblasti mluvnické, ale také porovnává slohové dovednosti. 

Letos se ve školním kole nejlépe dařilo Natálii Michálkové z 9. A a Anděle Seklové z 9. B. Obě děvčata se 5. dubna zúčastnila i kola okresního. 

Děkujeme za reprezentaci školy. 

Za vyučující ČJ Mgr. A. Pilichová 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100