Naši strávníci

28.06.2023

Zásady slušného chování při jídle a pravidla jednoduchého stolování  nejsou pro každého samozřejmostí. Proto je potřeba náležitě ocenit chování našich žáků ve školní jídelně kmenové školy ZŠ TGM, kde se naši 2 žáci (ZŠ Wolkerova) denně stravují. Ocenění slovní pochvalou nám bylo sděleno pedagogickými pracovníky uvedené školy, kteří v době obědů dohlížejí v jídelně. A cože bylo u našich strávníků doceněno? Slušné chování v jídelně ve smyslu – pozdravení, sebeobsluhy, klidného stolování bez výrazných řečových a pohybových projevů, dodržování bezpečnosti při stolování, ochota pomoci druhému. Komu "pochvala" náleží?

Markétě Kočíbové, žákyni 6. r., a Michalovi Kovácsovi, žákovi 10. r. ZŠ speciální.

Pro tyto žáky zhotovila kolegyně Diplom řádného strávníka – je určen opravdovým gurmánům, kteří se chovají při jídle v souladu se společenskými pravidly a nenechají se ani ve školní jídelně nikým vyrušovat, užívají si vklidu lahůdek školní  kuchyně.

Diplom řádného strávníka obdrží s malou sladkou pozorností oba žáci v den rozdávání vysvědčení za 2. pol. tohoto školního roku, tedy v pátek 30. 6. 2023. Ostatně Michal se v tento páteční den ocitne ve školní jídelně naší základní školy naposled, od září se už jako žák vybrané střední školy bude stravovat v jiném prostředí. V. Wolf Kvitová, A. Víchová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100