Nabídka

18.02.2022

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28,příspěvková organizace

PŘIJME PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA NA PRACOVNÍ POZICI

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Požadavky na danou pozici:

  • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
  • odborná kvalifikace pro učitele mateřské školy podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících v platném znění.
  • pedagogická praxe učitele mateřské školy výhodou

Náplň práce, místo výkonu práce, úvazek:

  • Přímá pedagogická činnost v mateřské škole
  • Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Lubojaty
  • Zkrácený úvazek - 0,4

Datum nástupu:

  • dle domluvy

V případě zájmu o tuto pracovní pozici doložte:

  • Žádost o místo
  • Strukturovaný životopis
  • Kopii dokladů o absolvování potřebného vzdělání

(pokud z dokladů není zcela jasné, zda má uchazeč potřebnou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění, je třeba, aby uchazeč doložil svou kvalifikaci jejím písemným potvrzením od vzdělávací instituce, ve které kvalifikaci získal. Svou kvalifikaci uchazeč může doložit také potvrzením z MŠMT ČR - viz kvalifikace@msmt.cz)

Žádost o místo se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím doručte na tuto adresu:

ivavankova@tgmbilovec.cz

Bližší informace na tel.: 725 710 223 ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100