Mrazík

23.01.2024

Dne 17.1.2024 jsme hráli divadlo pro první stupeň a žáky sedmých tříd. Od prosince jsme každou hodinu ruštiny pilně pracovali a zdokonalovali své jazykové umění v ruském jazyce. Celou dobu mezi námi byla dobrá nálada a zároveň jsme se potýkali s nečekanými okolnostmi. Buď někdo chyběl pro nemoc, nebo se musel účastnit jiné školní akce. Naše divadlo sklidilo velký úspěch jak u dětí, tak i u učitelů a jiných zaměstnanců naší školy.

Od začátku nám kulisy a všechno potřebné chystali kluci, ale pár minut před vystoupením jsme při stěhování kulis poškodili střechu domku. Jedna z naších vypravěček musela po dobu celého vystoupení držet střechu, aby nespadla. Hýbali se nejen herci na "podiu", ale i střecha "na domečku". Celé představení se nám povedlo i s nedokonalostmi. Všichni jsme se na všem podíleli a moc si to užili.

9. B a Mgr. L. Patso

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100