KVĚTEN ve výtvarné činnosti – VČELA a její význam

06.05.2024

Učíme se ve spojení se životem aneb Co nás taky zajímá

JAKÝ JE VÝZNAM VČEL?

Význam včel nespočívá jen v tom, že produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky – med, pyl, propolis, mateří kašičku, včelí jed a vosk, ale hlavně v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí a zabezpečují až z 97 % opylení kulturních plodin a volně rostoucí vegetace.  Jsou nezbytnou součástí ekosystému jako tzv. "třetí sexuální partner" při rozmnožování rostlin.

CO SYMBOLIZUJE VČELA?

Včely s vlastnostmi typickými pro sociální hmyz sdílejí řadu podobenství s lidským společenstvím. Mnoho těchto vlastností je ceněno nejen v období antiky, ale napříč všemi věky. Morální kód přisuzovaný včelám zahrnuje nejen pracovitost, ale i poslušnost autoritě, kterou si předtím společenství zvolilo.

CO VYLUČUJE VČELÍ MATKA?

Pokud je ve včelstvu matka, vylučuje feromon zvaný mateří látka. Včely pečující o včelí matku tento feromon šíří do celého včelstva jako informace, že matka je v pořádku. Pokud matka zestárne či ve včelstvu chybí, mateří látka přestane kolovat a včely si začnou vychovávat matku novou.

PROČ VČELA PO BODNUTÍ UMÍRÁ a PROČ VLASTNĚ ÚTOČÍ?

Včely útočí většinou, když jsou něčím rozrušeny, např. pokud jsou obtěžovány ze strany jiného hmyzu anebo i některými ptáky a hlodavci. Někdy za to může také lidská činnost například sekačky, křovinořezy, napadání jejich obydlí nebo kácení lesů. U včely medonosné se žihadlo vytrhne ze zadečku i s jedovým váčkem a některými svaly. Jed tak může vytékat do rány i poté, co včela odletí. Sice odletí, ale záhy zemře, protože má tělo roztržené.

A CO S PROTIVNOU VOSOU?

Vosa patří k opylovačům, a proto je také vnímána jako symbol plodnosti. Zajímavostí je, že si vosy zcela neomylně vyberou přesně toho, kdo se bojí jejich žihadla NEBO je nemá rád. Je-li člověk v klidu a nechá-li vosu svému osudu, většinou během krátké chvíle odletí.       V. Wolf Kvitová, vyučující, G. Ovčačíková, asistentka pedagoga


Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100