Jeden svět na školách - 6. a 8. třídy

07.04.2023

Na největší mezinárodní festival dokumentárních filmů se vydali žáci 6. a 8 . tříd. V ostravském Minikinu měli možnost zhlédnout sérii tří dokumentů zaměřených na různá společenská témata. Příběhy filmů Oáza a Jasmíniny dva domovy se zabývaly sourozeneckými a rodinnými vztahy spojenými se stěhováním a životem s postižením, filmy První touchdown a Na střídačku! nás přiměly zamyslet se nad významem sportu a zálib v každodenním životě a přinesly také otázky sociálního vyloučení. Samozřejmostí je vždy příběh s ekologickým zaměřením a ochranou zvířat, tentokráte s názvem Julieta a želvy v moři plastů. Přítomná lektorka s žáky diskutovala a žáci velmi pěkně odpovídali nejen na její dotazy, ale také sami formulovali své pocity, vnímali ostatní a respektovali jejich názory.

V následných hodinách českého jazyka a zeměpisu jsme dále s tématy pracovali pomocí aktivit, díky kterým žáci své postřehy sdíleli a výtvarně a literárně zpracovávali vlastní názory.

Momentky ve fotogalerii.

Mgr. A. Pilichová, Mgr. T. Rozprýmová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100