ICT_Informatika_nové_notebooky

18.10.2022

Čekání se vyplatí!

Do učebny Informatiky ve druhém podlaží budovy ZŠW byly zakoupeny nové notebooky a příslušenství k nim. V naší škole podporujeme u žáků výuku informatiky a práci na PC i v jiných vzdělávacích předmětech. Moderní výuka s podporou ICT je charakteristická tím, že dokáže kombinovat jak instruktivní, tak konstruktivní přístupy k vyučování. Výuka probíhající s použitím různých technologií nabízí větší možnosti než tradiční výuka. Díky ICT se výuka mění v hru. Čím to je? Hodiny jsou obohaceny o řadu praktických cvičení, které děti jednoduše baví. V učivu se zdokonalují například tím, že si potřebná fakta a informace vyhledávají sami. Žáci se stávají aktivními účastníky výuky. Rozvíjí se jejich schopnost konstruktivně přemýšlet a tvořit. Podílí se na procesu poznání. Jejich zájem o učivo vzroste, výuka je zábavnější a žáci ji sledují a účastní se jí s větší pozorností. Vzdělávací cíle předmětu ICT/IT plníme postupně, krok za krokem, s ohledem na individuální možnosti a schopnosti žáků. Někdy to jde skvěle, jindy velmi pomalu a s větší pomocí, mnohdy jen s asistenční podporou. Nevadí, není kam spěchat, máme na poznávání nových technologických komunikačních kanálů celý školní rok. L. Výtisková, vyučující ICT/IT

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100