Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

22.11.2022

Zájemci 9. ročníků si i v letošním školním roce měli možnost otestovat své znalosti v oblasti anorganické chemie. Vědomostní test zahrnoval poznatky o chemických prvcích, metodách dělení směsí, chemickém názvosloví, ale také rébusy, křížovky a chemické výpočty. Vítězi školního kola, kteří postupují do kola regionálního, se stali:

1.místo: Natálie Michálková

2.místo: Ema Otáhalová

3.místo: Šimon Hájek

Všem třem patří gratulace a ostatním žákům poděkování za účast.

Ing. I. Meluzinová 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100