EVVO_září_Mezinárodní_den_ochrany_ozónové_vrstvy

16.09.2022

EVVO – environmentální vzdělávání a osvěta – zní to složitě a těžce, našim žákům se snažíme přiblížit jednoduše, zajímavě, mnohdy také hravě a prakticky. Jak jinak přivést dítě k ochraně životního prostředí a všeho živého i neživého v přírodě, než si o tom přirozeně popovídat, sdělovat si zkušenosti a vlastní zážitky, projevovat nehraný zájem, sdílet radosti své i spolužáků z nově objeveného, třeba i zachráněného, v praxi se chovat odpovědně a s úctou ke všemu, co nás obklopuje. Věnujeme EVVO prostor v přízemí na nástěnce, kde si s dětmi o zvolené tematice popovídáme. Září bylo v duchu Mezinárodního dne ochrany ozónové vrstvy. Jeho cílem je připomínat každoročně potřebu ochrany křehké ozónové vrstvy, chránící Zemi před potenciálně život ohrožujícím ultrafialovým zářením. V. Wolf Kvitová (text), didaktický materiál (foto) J. Hoš Švecová, AP

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100