Dráček – dvojčíslo školního časopisu

05.06.2023

Dráček jarního a letního období jsme tentokrát spojili ve dvojčíslí. Jarní období je plné rozmanitého počasí, ale nevadí, my se už těšíme na červnové letní dny, které můžeme taky trávit venku na školním hrišti, zahradě nebo při vycházce přírodou v okolí školy. Poděkování při tvorbě školního časopisu patří nejen žákům, kteří v něm prezentují svá literární a výtvarná dílka, ale také našim pedagogickým asistentkám, které při písemných a grafických činnostech s žáky individuálně pracují.

V. Wolf Kvitová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100