Dopravní soutěž mladých cyklistů na 2. stupni

30.04.2024

Pokud si myslíte, že 30. 4. vytáhli naši žáci košťata, mopy nebo vysavače, jste na velikém omylu. Oprášili po zimě svá kola a cyklistické vybavení, aby změřili své síly a ukázali týmového ducha v Dopravní soutěži mladých cyklistů. Tu pro ně připravili vyučující 2. stupně.


Na žáky čekalo celkem 8 stanovišť, na kterých prověřili své znalosti z pravidel silničního provozu, prokázali zručnost v jízdě na kole, spolupracovali při skládání dopravních značek, někteří překonali své fyzické limity v hasičské štafetě dvojic, ukázali svůj um na stanici technické kontroly a povinné výbavě kola a v neposlední řadě vyzkoušeli zdatnost při poskytování 1. pomoci.


Specialitou a mimosoutěžní aktivitou byla jízda na dvojkole, kterou si žáci i učitelé mohli vyzkoušet.
Na tři nejlepší týmy čekaly diplomy, poháry a věcné dary, na jejichž financování se podílelo Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ TGM. Děkujeme.


Velký dík patří také všem učitelům, kteří si dali práci s přípravou stanovišť.
A jak vše dopadlo?

1. místo vybojoval tým 8. B

2. místo získal tým 8. A

3. místo obsadil tým 7. B


Žáci i učitelé si celý den pořádně užili a krásné slunečné počasí k tomu jen přispělo.


Momentky ve fotogalerii.


Za vyučující 2. stupně Mgr. G. Paskerová

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100