Den dětí jsme oslavili pohybem

02.06.2023

Mezinárodní den dětí, také Den dětí, se slaví každoročně 1. června. U příležitosti tohoto dne jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. A protože pravidelná pohybová aktivita je nejlepším preventivním prostředkem k dobré náladě, zvolili jsme pro oslavu Dne dětí soutěžní dopoledne s pohybovými aktivitami. Po splnění daných činností na jednotlivých stanovištích žáci získávali razítka na svoji kartu se jménem. Jednalo se například o jízdu na koloběžce, hod na cíl, slalom s florbalovým míčkem a další. Za své absolvované úkoly získali medaili a sladkou odměnu. Úsměvy dětí v tento vzácný den byly nám, pedagogům, odměnou. Bylo krásné počasí, sluníčkový den jsme si parádně užili vsichni na našem školním hřišti.  L. Výtisková (vyučující TV)

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Tel.: 556 410 836          sekretariat@tgmbilovec.cz          Bankovní spojení: 3000938801/0100